Moestuin

De eerste plantjes en zaadjes zitten in de grond. De helft van de peulen en tuinbonen waren voorgezaaid in de serre. Het spreidt later ook een beetje de oogst vermits de rest die werden ingelegd als zaad, wat later gaan zijn. De slaplantjes, venkel, warmoes en koolrabi heb ik ook al geplant. Ik heb wel al andere voorgezaaid. Door voor te zaaien in de serre, gaat het iets sneller in de moestuin. Maar vooral gebruik ik veel minder zaadjes. Slechts een of twee per persblokjes en ik hoef ook niet uit te dunnen. Door regelmatig enkele blokjes in te zaaien, moet ik ook geen gans groentenbed tegelijk oogsten. In de tuin heb ik ook de uien en sjalotten geplant en tussen elke rij een rijtje wortelen gezaaid. De worteltjes heb ik gezaaid met een zaailint. Ook hier weer geen energie verliezen aan uitdunnen.

Het begin is er.
De volgende persblokjes zijn al ingezaaid.
Vochtig houden van de persblokjes in een plexibak en met een thermostaat de ganse serre op minimum 8 graden houden.

Weekend in coronatijden

Blijf in uw kot! Het ideale moment om alles klaar te maken voor het komende moestuin- en imkerseizoen. Op zaterdag heb ik de moestuinbedden klaargemaakt. Vanaf volgende week ga ik zaaien en planten. Vandaag, zondag, ben ik dan begonnen met het smelten van oude wasramen. Eerst de oude voerramen die nog over waren van vorig jaar. Deze zaten nog in de vriezer. Daarnaast ook nog de ramen uit de lege kast. Van de negentien volken was er eentje leeg na de winter. Ook deze ramen heb ik allemaal gesmolten. Hierna ben ik begonnen met het smelten van de oude honingramen. De slechtste zijn vorig jaar al gesmolten na de honingoogst. Alleen de beste werden bewaard voor het nieuwe jaar. De iets minder goede plaats ik in een honingbak onder het volk tijdens de winter. Enkele weken geleden zijn deze er onder uit gehaald en nu smelt ik al deze ramen uit. Deze ramen worden dan opnieuw voorzien van een waswafel.

Een van de drie torens honingbakken om uit te smelten.
Vierentwintig ramen, twee bakken, kunnen tegelijk worden uitgesmolten.
Na sluiting van het deksel laat ik de stoomgenerator zijn werk doen.
De emmer die de hete was opvangt, probeer ik zo goed mogelijk te isoleren om het wasblok traag te laten stollen. Water, honing, allerlei vuiltjes zakken dan naar onder en het proper wasblok haal ik pas na twee dagen uit de emmer.
De uitgesmolten ramen worden proper gekrabd alvorens weg te zetten. De zwarte vervellingsresten uit de broedramen, gaan op de composthoop.
Binnenkort de draadjes opspannen en een nieuwe waswafel insmelten.

Moestuin

Samen met de dames de moestuin opgeruimd. Nog enkele dagen laten opdrogen en dan kunnen er al wat zaken in de grond. De erwten en tuinbonen kiemen nu voor in de serre. De rucola, koolrabi en slaplanten zijn al gekiemd. Enkele slaplanten zijn al verplant in grotere potjes. Deze gaan dit weekend in de koude bak.De sjalotten, uien en aardappelen moeten nog 14 dagen wachten.

Voorzaaien in de serre

Vandaag weer wat voorgezaaid in de serre. Peultjes, tuinbonen, Romeinse sla, koolrabi, knolvenkel en warmoes. In de serre zelf heb ik een eerste rijtje rucola gezaaid.

Tussen de planten in de tuin is nu een nieuwe laag schors verdeeld. De dode plantendelen zijn ook allemaal verwijderd. Het lentegevoel mag komen.

De gekochte slaplanten met rijtjes radijs
Nieuwe laag schors tussen de planten.

De laatste oogst

De laatste pastinaken zijn uit de tuin gehaald. Ik laat ze de ganse winter in de grond tot ik ze ga gebruiken. Hoewel nog maar februari beginnen ze echter al terug uit te lopen. Dan gaat de kwaliteit achteruit en is het tijd om ze te oogsten. Veel voorjaarsbuien geven ook wateroverlast in mijn moestuin en dus een reden te meer om ze nu allemaal maar uit de grond te halen.

Een tweede leven voor terrasplanken

De fruitbomen zijn sinds hun aanplanting al beschermd tegen vraatschade door de schaapjes. Zelfs als ze groot zijn blijft een bescherming noodzakelijk.

Het grootste probleem van de huidige oplossing is echter dat binnen de bescherming zeer veel netels en ander onkruid groeit. Dit is door de draad zeer moeilijk te verwijderen. Enkele jaren geleden heb ik een hekje gemaakt dat in de test veel voldoening geeft. Om rond de stam te werken, wordt het hek simpel met een touw aan de boomtakken gehangen en kan men er perfect onder.

Vandaag ben ik begonnen met de fabricage van meerdere hekjes. Van twee kennissen kreeg ik hun oude bankiraiplanken bij de aanleg van hun nieuw terras. Elke plank levert zo drie latjes van 4,5 cm. Voor een hekje heb ik acht horizontale latjes nodig van 60 cm en 32 verticale latjes van 80 cm.

Crocussen voor de bijen

Vandaag 300 crocussen geplant voor de bijenstand. Eerst heb ik de grond een vijftal cm weggehaald en daarna de bolletjes uitgestrooid. De aarde heb ik er dan weer over geharkt en ik was klaar voor de bijen iets door hadden. Ze vlogen vanmiddag zeer goed. Het was dan ook een fraai zonnetje dat de eerste vrieskou verjaagd heeft.

Om in januari al een start te maken met de moestuin, heb ik alvast een koude bak geplaatst. Ik graaf hierin een spade aarde weg en vul het gat dan terug met vers paardenmest en dek het af met goede tuingrond. De warmte van het verterende mest zal de bodem voldoende verwarmen.

Yacon en kievitsbonen

Vandaag besloten om de twee yakonplanten te oogsten. Yakon of appelwortel. Ze hadden nog geen vorstschade opgelopen maar de kippen waren de planten al aan het opgraven. De twee meter hoge planten waren door hun gewroet aan de wortels omgevallen. Normaal worden ze opgegraven na de eerste vorst. De eetbare knollen zouden pas vanaf september beginnen aandikken. De planten groeiden in elk geval nog en kregen nog voortdurend nieuwe bladeren.

De bovenste kleine wortels bewaar ik voor volgend jaar. De dikke witte knollen die zich dieper bevonden, zijn de consumptieknollen. Rauw zijn ze in elk geval lekker. Zoeter dan aardperen. We gaan ze ook eens koken en frituren.

Ik heb ook nog een emmer kievitsbonen geplukt. Ik had half mei drie hoopjes van vijf bonen geplant en ik heb toch al twee emmers geoogst. Er hangen nog minstens evenveel bonen aan de planten. Deze ga ik ter plekke aan de planten laten drogen wegens plaatsgebrek.

Today I decided to harvest the two yakon plants. Yakon or apple root. They had not yet suffered frost damage, but the chickens were already digging up the plants. The two-meter-high plants had fallen already because of it. They are normally dug up after the first frost. The edible tubers would only begin to thicken from September. In any case, the plants were still growing and constantly receiving new leaves.

I keep the top small roots for next year. The thick white tubers that were located deeper are the consumption tubers. They are tasty in any case raw. Sweeter than Jerusalem pears. We will also cook and fry them sometime.

I also picked a bucket of chickpeas. I planted three heaps of five beans in mid-May and I already harvested two buckets. At least as many beans still hang on the plants. I will let these plants dry on the spot due to lack of space.

23 oktober 2019l

Na vele jaren hebben we eindelijk terug een egel in onze tuin. Ik geloof dat hij in de ligusterheg woont. Maar toen ik hem vorige week voor de eerste keer opmerkte, ben ik dadelijk een egelhuisje gaan kopen. Een simpele versie van riet die ik heb gevuld met stro en bladeren. Een laag bladeren erboven en dan een vel plastic. Hierop moeten nog bladeren en takjes komen. Vandaag kwam ik hem weer tegen. Ik heb hem dan maar opgepakt en voor de ingang gezet. De poes was dadelijk geïnteresseerd maar kwam toch niet te dicht. Na enkele minuutjes ontrolde het stekelig bolletje zich en wandelde binnen om deze nieuwe nestmogelijkheid te onderzoeken.

After many years we finally have a hedgehog back in our garden. I believe he lives in the privet hedge. But when I noticed him for the first time last week, I immediately went to buy a hedgehog house. A simple version of reeds that I have filled with straw and leaves. A layer of leaves above it and then a sheet of plastic. Leaves and twigs still need to be added to this. Today I met him again. I just picked it up and put it in front of the entrance. The cat was immediately interested but did not come too close. After a few minutes the spiky ball unfolded and walked in to investigate this new nesting possibility.

De natuur ruimt op

Deze week zijn de leerlingen van het vierde leerjaar weer op bezoek geweest bij de imkerijtuin. Ze kregen een namiddag les van de gemeentelijke compostmeesters. Onder het motto: De natuur ruimt op. Aan de imkerijtuin heb ik hen verteld over mijn insectenhotel en de werking hiervan. Daarna vertelde ik een verhaal over de composthoop. Hoe de compost wordt gebruikt op de bloemenveldjes, in de moestuin en de boomgaard. Hoe de insecten en mijn honingbijen zorgen voor de bestuiving van de groenten en het fruit. En over de kippen die na het moestuinseizoen de bodem helpen opruimen. Over de schapen die me assisteren bij het onderhoud van de boomgaard. Hoe het groenten- en fruitafval samen met het dierlijk mest weer wordt omgezet tot compost om de natuurlijke cirkel rond te maken. Dit is reeds het zesde jaar op rij dat ik die klasjes ontvang en ik kan slechts hopen dat er zo toch enkele zaadjes van natuurliefde worden geplant.

This week the pupils of the fourth grade visited the beekeeping garden again. They received an afternoon lesson from the municipal compost masters. Under the motto: Nature cleans up. At the beekeeping garden I told them about my insect hotel and how it works. Then I told a story about the compost heap. How the compost is used on the flower fields, in the vegetable garden and the orchard. How the insects and my honey bees take care of the pollination of the vegetables and fruit. And about the chickens that help clean up the soil after the vegetable garden season. About the sheep that assist me with the maintenance of the orchard. How the vegetable and fruit waste together with the animal manure is converted into compost to complete the natural circle. This is already the sixth year in a row that I receive those classes and I can only hope that some seeds of nature love will be planted in this way.