De laatste oogst

De laatste pastinaken zijn uit de tuin gehaald. Ik laat ze de ganse winter in de grond tot ik ze ga gebruiken. Hoewel nog maar februari beginnen ze echter al terug uit te lopen. Dan gaat de kwaliteit achteruit en is het tijd om ze te oogsten. Veel voorjaarsbuien geven ook wateroverlast in mijn moestuin en dus een reden te meer om ze nu allemaal maar uit de grond te halen.

Een tweede leven voor terrasplanken

De fruitbomen zijn sinds hun aanplanting al beschermd tegen vraatschade door de schaapjes. Zelfs als ze groot zijn blijft een bescherming noodzakelijk.

Het grootste probleem van de huidige oplossing is echter dat binnen de bescherming zeer veel netels en ander onkruid groeit. Dit is door de draad zeer moeilijk te verwijderen. Enkele jaren geleden heb ik een hekje gemaakt dat in de test veel voldoening geeft. Om rond de stam te werken, wordt het hek simpel met een touw aan de boomtakken gehangen en kan men er perfect onder.

Vandaag ben ik begonnen met de fabricage van meerdere hekjes. Van twee kennissen kreeg ik hun oude bankiraiplanken bij de aanleg van hun nieuw terras. Elke plank levert zo drie latjes van 4,5 cm. Voor een hekje heb ik acht horizontale latjes nodig van 60 cm en 32 verticale latjes van 80 cm.

Crocussen voor de bijen

Vandaag 300 crocussen geplant voor de bijenstand. Eerst heb ik de grond een vijftal cm weggehaald en daarna de bolletjes uitgestrooid. De aarde heb ik er dan weer over geharkt en ik was klaar voor de bijen iets door hadden. Ze vlogen vanmiddag zeer goed. Het was dan ook een fraai zonnetje dat de eerste vrieskou verjaagd heeft.

Om in januari al een start te maken met de moestuin, heb ik alvast een koude bak geplaatst. Ik graaf hierin een spade aarde weg en vul het gat dan terug met vers paardenmest en dek het af met goede tuingrond. De warmte van het verterende mest zal de bodem voldoende verwarmen.

Yacon en kievitsbonen

Vandaag besloten om de twee yakonplanten te oogsten. Yakon of appelwortel. Ze hadden nog geen vorstschade opgelopen maar de kippen waren de planten al aan het opgraven. De twee meter hoge planten waren door hun gewroet aan de wortels omgevallen. Normaal worden ze opgegraven na de eerste vorst. De eetbare knollen zouden pas vanaf september beginnen aandikken. De planten groeiden in elk geval nog en kregen nog voortdurend nieuwe bladeren.

De bovenste kleine wortels bewaar ik voor volgend jaar. De dikke witte knollen die zich dieper bevonden, zijn de consumptieknollen. Rauw zijn ze in elk geval lekker. Zoeter dan aardperen. We gaan ze ook eens koken en frituren.

Ik heb ook nog een emmer kievitsbonen geplukt. Ik had half mei drie hoopjes van vijf bonen geplant en ik heb toch al twee emmers geoogst. Er hangen nog minstens evenveel bonen aan de planten. Deze ga ik ter plekke aan de planten laten drogen wegens plaatsgebrek.

Today I decided to harvest the two yakon plants. Yakon or apple root. They had not yet suffered frost damage, but the chickens were already digging up the plants. The two-meter-high plants had fallen already because of it. They are normally dug up after the first frost. The edible tubers would only begin to thicken from September. In any case, the plants were still growing and constantly receiving new leaves.

I keep the top small roots for next year. The thick white tubers that were located deeper are the consumption tubers. They are tasty in any case raw. Sweeter than Jerusalem pears. We will also cook and fry them sometime.

I also picked a bucket of chickpeas. I planted three heaps of five beans in mid-May and I already harvested two buckets. At least as many beans still hang on the plants. I will let these plants dry on the spot due to lack of space.

23 oktober 2019l

Na vele jaren hebben we eindelijk terug een egel in onze tuin. Ik geloof dat hij in de ligusterheg woont. Maar toen ik hem vorige week voor de eerste keer opmerkte, ben ik dadelijk een egelhuisje gaan kopen. Een simpele versie van riet die ik heb gevuld met stro en bladeren. Een laag bladeren erboven en dan een vel plastic. Hierop moeten nog bladeren en takjes komen. Vandaag kwam ik hem weer tegen. Ik heb hem dan maar opgepakt en voor de ingang gezet. De poes was dadelijk geïnteresseerd maar kwam toch niet te dicht. Na enkele minuutjes ontrolde het stekelig bolletje zich en wandelde binnen om deze nieuwe nestmogelijkheid te onderzoeken.

After many years we finally have a hedgehog back in our garden. I believe he lives in the privet hedge. But when I noticed him for the first time last week, I immediately went to buy a hedgehog house. A simple version of reeds that I have filled with straw and leaves. A layer of leaves above it and then a sheet of plastic. Leaves and twigs still need to be added to this. Today I met him again. I just picked it up and put it in front of the entrance. The cat was immediately interested but did not come too close. After a few minutes the spiky ball unfolded and walked in to investigate this new nesting possibility.

De natuur ruimt op

Deze week zijn de leerlingen van het vierde leerjaar weer op bezoek geweest bij de imkerijtuin. Ze kregen een namiddag les van de gemeentelijke compostmeesters. Onder het motto: De natuur ruimt op. Aan de imkerijtuin heb ik hen verteld over mijn insectenhotel en de werking hiervan. Daarna vertelde ik een verhaal over de composthoop. Hoe de compost wordt gebruikt op de bloemenveldjes, in de moestuin en de boomgaard. Hoe de insecten en mijn honingbijen zorgen voor de bestuiving van de groenten en het fruit. En over de kippen die na het moestuinseizoen de bodem helpen opruimen. Over de schapen die me assisteren bij het onderhoud van de boomgaard. Hoe het groenten- en fruitafval samen met het dierlijk mest weer wordt omgezet tot compost om de natuurlijke cirkel rond te maken. Dit is reeds het zesde jaar op rij dat ik die klasjes ontvang en ik kan slechts hopen dat er zo toch enkele zaadjes van natuurliefde worden geplant.

This week the pupils of the fourth grade visited the beekeeping garden again. They received an afternoon lesson from the municipal compost masters. Under the motto: Nature cleans up. At the beekeeping garden I told them about my insect hotel and how it works. Then I told a story about the compost heap. How the compost is used on the flower fields, in the vegetable garden and the orchard. How the insects and my honey bees take care of the pollination of the vegetables and fruit. And about the chickens that help clean up the soil after the vegetable garden season. About the sheep that assist me with the maintenance of the orchard. How the vegetable and fruit waste together with the animal manure is converted into compost to complete the natural circle. This is already the sixth year in a row that I receive those classes and I can only hope that some seeds of nature love will be planted in this way.

20 september 2019

De bijen zijn bijna klaar voor de winter. Vandaag heb ik de voerbakjes gans geopend. De bijen kunnen nu het ganse voerbakje opkuisen en alle suikerkristallen wegpoetsen. Dit voorkomt veel schimmelaanslag in de voerbakjes. Volgende week kan ik ze dan helemaal verwijderen. Tegelijkertijd verwijder ik de Apivarstrips en plaats een nieuwe plastiek folie onder de voerplank. Met een stuk plastiek is het volk minder verstoord als ik in december de varroabehandeling doe. Een houten dekplaat , vastgekit met propolis, loswrikken is veel meer verstorend dan een stuk plastiek lostrekken. En zonder het volk te verstoren, kan je zelfs zien waar en hoe het volk zich bevindt in de kast. En door in het vroege voorjaar je hand op het plastiek te leggen, voel je zelfs of er al broed wordt warm gehouden.

De kippentractor werkt prima. Elke dag is er weer een stukje van de bodem ‘geverticuteerd’ en ontdaan van ongedierte. dsc_2671

Volgende maand, als de pompoenen en bonen zijn geoogst, plaats ik de kippenren daar en kunnen ze de ganse winter deze serrekooi proper houden.

Om het werk aan het waterbroek soms eens af te leggen, heb ik een oude caravan gekocht. Deze kan dienst doen als werfkeet of speelhuis voor de kleinkinderen. dsc_2670

Kippentractor

De voorbije week heb ik een kippentractor gemaakt. Een kippentractor is een verrijdbare kippenren. Deze zorgt er voor dat de kippen steeds weer een nieuw stukje bodem kunnen loswoelen en vrijmaken van onkruid en schadelijke insecten. Tegelijkertijd wordt de bodem bemest door de kippen. Het zou een idee zijn uit de permacultuur. Het werkt een beetje als een kleine tuintractor, vandaar de naam. Ik wou wel alleen een verrijdbare versie om geen vaste constructie te moeten optrekken. De ren moest natuurlijk wel vosveilig zijn. Ik heb de ren dan ook gemaakt met gaaspanelen van een hondenkennel. De bodem laat ik open om het woelen van de kippen mogelijk te maken. Maar het nachthok heb ik wel voorzien van een automatisch sluitend deurtje. Het werkt op vier batterijen en zou hiermee ongeveer een jaar moeten werken. Ik had nog een onderstel van een karretje van een oude motoculteur  waar ik de wielen van de motoculteur zelf, heb onder gemonteerd. Het karretje had toevallig exact dezelfde maat als het nachthok. Daarom kon ik de opstaande steunen van het karretje blijven gebruiken om het nachthok stevig vast te schroeven. Vermits de totale lengte een drietal meter bedraagt, is de hefboomwerking voldoende om het gevaarte makkelijk op te tillen en enkele meters te verplaatsen.

Oogstperiode

De zomeroogsten in de moestuin verlopen nu snel na elkaar. Ongeveer twee keer per week worden de bonen geplukt, snijbonen en sperziebonen. De courgettes bijna dagelijks. Ook de woekerende komkommerplanten kunnen dagelijks worden doorzocht. Vandaag heb ik echter ook de uien, sjalotten, knoflook en wortelen geoogst. Deze stonden allemaal op rijen door elkaar onder een insectengaas. Er is dan geen enkele behandeling tegen insecten nodig.  Het lege bed heb ik geëgaliseerd en ingezaaid met phacelia.

 

Peultjes

Vandaag heb ik voor de laatste keer peultjes geoogst. Tweemaal per week heb ik ze de voorbije maand overplukt. Vanaf nu laat ik ze afrijpen om binnenkort de erwten zelf te oogsten. Ik zaai al jaren geen erwten meer. Peultjes geven gewoonweg dubbel plezier : eerst peulen en later erwten.