Pinksterweekend

Enkele vrije dagen om leuk in te vullen. De schaapjes scheren om de dag te beginnen.

Aan het waterbroek is het steeds zo rustig dat men soms enkele leuke ontmoetingen beleefd. Eén van de jonge uilen heeft het nest verlaten en zich een plek in de bomen gezocht. Als ze nog niet goed kunnen vliegen, noemen ze het een takkeling.

Toen ik even later naar de wagen ging, kwam ik deze toeristen tegen.

Enkele damherten waren door de open poort naar binnen gewandeld. Ik heb ze wat water en brood gegeven en tegen de avond zijn ze over de afsluiting gewipt en rustig weggewandeld.

Terwijl de kleinkinderen op zoek gingen naar ‘kriebelbeestjes’, heb ik de voorgezaaide bonen geplant in de draadserre.

19 mei 2018

Gisteren weer begonnen aan de controles van de bijenvolken. De twee productievolken in Gerhagen vertoonden geen zwermneigingen. De zwerm kreeg 2 nieuwe waswafels en heeft al veel verzegeld broed. Ik heb er ook nog een verzamelbroedaflegger staan. Gisteren vond ik nog geen eitjes van de jonge koningin en dus kijken we volgende week nog maar eens. Thuis staat dan de afgezwermde kast waarbij ik nog even moet wachten op het nieuwe broed. Ik heb wel de verzegelde honingramen afgehaald. Toch weer vijf uit elk volk. Vandaag controleer ik dan de overige zeven productievolken en haal ook daar de verzegelde ramen uit. De vorige oogst, 14 dagen geleden, is bijna volledig verkocht. Mijn klanten zaten blijkbaar echt te wachten op nieuwe honing.

Het voorjaar levert dit jaar veel honing op. Helaas begint de droogte zijn tol te eisen. Het verzegelen gaat blijkbaar niet meer zo snel door het stilvallen van de dracht. Het valt ook te vrezen dat de linde dit jaar weer een paar weken vroeger zal zijn en net als vorig  jaar de drachten zijn afgelopen op het einde van juni, begin juli. Al decennia lang werd hier in de streek de laatste honingoogst gedaan rond 21 juli en dit dreigt nu toch echt drie weken te vervroegen. Want na de linde komt er echt niks meer. In elk geval niet meer voor mij als imker. De late zomer en het najaar zijn voor de bijtjes zelf.

De 7 kasten die vandaag zijn gecontroleerd, waren allemaal goed in orde. In totaal heb ik dit weekend weer 34 verzegelde ramen uitgehaald. Normaal plaats ik begin juni de tweede honingzolder als ze die nog niet hebben gehad. Vermoedelijk geef ik enkele kasten volgende week een derde honingzolder. De meesten hebben immers alle ramen uitgewerkt en als de ramen niet voldoende zijn verzegeld, krijgen ze dan een volgende bak om zich wat bezig te houden.

 

De eerste honingoogst van 2018 is opgepot en te koop gezet. Dit weekend zal ik weer verzegelde ramen afhalen bij de volkscontrole. De bijen hebben een zeer goed voorjaar en het lijkt er op dat ook de robinia nog iets kan bijbrengen dit jaar. De robinia of pseudo-acacia bloeit zo kort dat er nogal eens te weinig kansen zijn voor de bijen. Sommige jaren regende het toevallig de ganse week van de bloei. Vorig jaar zijn de knoppen einde april bevroren, maar dit jaar lijkt het te gaan lukken.

De roze robinia bloeit al en de witte gaat weldra beginnen. Op vele plaatsen in de buurt staan al enkele bomen volop in bloei. Gisteren zaten er tevens tientallen bijen op de mispel. Ik heb maar één boompje, maar de bloei is toch zeer uitgebreid.DSCPDC_0003_BURST20180511134940167_COVER.jpg

Voorjaarsoogst

Dit weekend was het weer zalig zomerweer. In de schaduw gaf de thermometer vandaag 29°C aan. En het duurt nog wel een paar dagen. Het was dus het moment om de broedafleggers te maken en de verzegelde honingramen af te halen.

Een tijdje geleden heb ik twee volken verkocht die ik diende over te zetten op een segenbergerkast. Toen de kunststofkasten werden afgehaald bleef ik achter met 24 Kempische ramen die nog veel voer, veel stuifmeel en nog vrij veel, hoofdzakelijk verzegeld, broed bevatten. Ik heb toen de beste ramen samen gehangen in 1 bak met een raam broed uit mijn beste volk. Vermits er nog alleen verzegeld broed was in de overige ramen, hebben ze doppen aangezet op mijn geselecteerd raam. Nu vrijdag heb ik daar zes doppen uitgesneden voor de broedkast en drie doppen laten staan. Deze staan vlak naast elkaar en de eerste koningin die uitloopt zal de overige wel elimineren. Voor de zes doppen heb ik dit weekend nu ook zes apidea’s klaargemaakt.

De wekelijke volkscontrole heb ik nu dus gekoppeld aan het maken van jonge volkjes, de kweek van enkele extra koninginnen en de eerste honingoogst.

Uit elk volk nam ik twee ramen met veel verzegeld broed, en veel stuifmeel. De ramen waren de oudere uit de kast. Wel goed controleren of er ook eitjes aanwezig zijn op die ramen. In de plaats kwamen dan weer twee verse waswafels. De ramen werden afgeveegd als ik de koningin nog niet opzij had gelegd. Dat doe ik namelijk altijd als ik haar tegenkom. Ik laat ze dan pas terug in het volk lopen als ik de controle heb beëindigd. Deze twee broedramen worden dan in een kast gehangen tussen een voerraam en een waswafel. Hiernaast komt nog een sluitblok. Ik leg de moerrooster terug en plaats de broedaflegger hier bovenop. Deze bak loopt nu snel vol met broedverzorgende bijen van de juiste ouderdom.

De twee honingzolders staan nu nog opzij en die worden nu bekeken. Centraal in de bovenste honingzolder bevinden zich de verzegelde honingramen. De bijen op deze ramen heb ik afgeveegd in een emmer. De honingramen die nog niet volledig zijn verzegeld worden dan verschoven naar het midden en aan de buitenkant komen weer nieuwe honingramen. De bijen in de emmer worden dan besproeid met een 3% oxaalzuuroplossing, waarna er in elk apideakastje een koffiebekertje bijen wordt gegoten.

Het is dan tijd om de broedaflegger een eigen bodem te geven en de honingzolders weer op hun plaats te zetten. Het volk is nagekeken: er waren eitjes, vaak werd de koningin gevonden, doppen werden weggehaald en verzegelde darrenramen werden uitgesneden.

Ik heb de bijen uit de emmer die ik overhad, verder nog verdeeld over de broedafleggers en heb ze verder opzij gezet.

De apideakastjes en de verzegelde honingramen heb ik meegenomen naar huis.

Bij thuiskomst moest ik nog het ene volk uit de tuin controleren. Het was 13 u en toen ik in de tuin kwam werd de lucht plots donker.

Gelukkig liep de geknipte koningin vlak voor de kast en was ze nog niet in de kippenren terecht gekomen. Ik heb ze in een knijper even vastgehouden om zo de zwerm een krachtdadig halt toe te roepen. Zeer snel keerden de zoekende zwermers terug en binnen een kwartiertje had ik ze in een nieuwe kast.zwerm1

De 30 honingramen heb ik dan geslingerd en vanavond heb ik de zwerm naar een andere stand gebracht. De verdere afloop van dit drukke weekend laat ik wel weten in een volgend berichtje.

 

 

Stoomwassmelter

Ik heb mijn stoomwassmelter nog eens verbouwd. Het eerste prototype had een uitloop naar buiten waar ik dan de wasrecipiënten kon onder plaatsen. Deze was koelde echter te snel af en daar de was uit de stoomtoren kwam, werden tijdens de warmere dagen bijen aangetrokken. Daarom gebruikte ik deze smelter alleen ’s avonds of tijdens de winter. Nu heb ik eigenlijk van enkele oude honingzolders en een broedbak een nieuwe toren gebouwd. In de toren is plaats voor een honingemmer met afsnijkraan.

Na het smelten van de was kan ik de emmer uithalen, het onderstaande vocht aflaten via de kraan en dan de waskoek uit de emmer halen.

Eerst twee honingbakken op een gesloten bodem waar de emmer in past.

Hierboven komt een metalen plaat met centraal afvoergat, mooi boven de emmer.DSC_0070

Hierop weer een honingbak en daarop een koninginnenrooster.DSC_0071 Dit rooster dient om het grootste vuil tegen te houden. Hierop staat dan eventueel nog een honingbak om ruimte te creëren  voor dit vuil boven het rooster en onder de ramen. En dan de broedbak waar ik zowel 12 broedramen als honingramen kan inhangen.DSC_0072 Brokken uitgesneden darrenraat kunnen gewoon op het rooster worden gelegd.

De stoom wordt geproduceerd door een behangafstomer.

 

Controle bijenvolken

De weersvoorspellingen voor de volgende dagen hou ik als imker nauwlettend in de gaten. Ik vind het minstens zo belangrijk als een agenda. Ik was van plan om tijdens het komende weekend van alle volken een broedaflegger te maken.Het voorspelde weer geeft echter veel buien en een koude week na het weekend. Vermits een broedaflegger elke warmte goed kan gebruiken, wordt dit een week of langer uitgesteld. Ook ga ik met de komende afkoeling geen honing afhalen. Bij de controle bleek wel dat de laatste twee volken dringend een tweede honingzolder nodig hebben en die ga ik ze morgen geven. Ook zag ik al twee volken die zonder honingoogst een derde honingzolder kunnen gebruiken, maar dat zal ik in de loop van volgende week toch nog eens moeten bekijken.

Er waren wel twee volken met belegde moerdoppen, maar niet dezelfde als vorige week. Ik heb hopelijk alle doppen vernietigd en dan zien we volgende week weer verder. De nieuwe waswafels en de darrenramen die ik gaf begin deze maand zijn momenteel goed verzegeld. Als er in elk volk zo binnen enkele dagen 2 ramen bijen uitlopen, kan de zwermdrift snel toeslaan. De darrenramen snij ik uit zodra ze verzegeld zijn.

Ouessant keizersnede

De laatste ouesssant ooi begon vanmorgen te persen. Een uurtje later was de vruchtwaterblaas te zien, maar er verschenen geen pootjes. Die waren uiteindelijk wel te strekken in het nauwe geboortekanaal, maar het hoofdje kon ik niet bereiken, laat staan stevig vastgrijpen om te assisteren bij het persen. Na enkele minuten heb ik het ooitje maar in de wagen gelegd en ben ik naar de praktijk gereden. Ondertussen is het al wel veertien jaar geleden dat ik keizersnedes bij schapen en runderen uitvoerde, maar het is zoals fietsen. Je verleert niet wat je echt in de vingers hebt. Ik heb thuis wel het voordeel van een praktijkruimte en en inhalatieanesthesie en heb daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Vermits een verdoofde ooi na een keizersnede haar lam vaak moeilijk aanvaard, heb ik een portie biest afgemolken en alvast via een sonde aan het lam gegeven. Door deze biest via een maagsonde te geven, verliest het lam niet zijn natuurlijke zuigreflex. Dit gebeurt namelijk nogal eens als ze in het begin met een speen worden gevoerd. Ze verliezen dan nogal eens de zoekdrive om aan de uier te gaan zuigen. Het ooitje heeft momenteel al wat gegeten en ze staat vlot recht. Het ramlammetje heeft ze ook goed droog gelikt. De recoverykooi voor honden is gelukkig groot genoeg om in recht te staan en morgen mogen ze wellicht al terug naar de bevallingskudde. Deze bestaat nu uit de vijf bevallen ooien en hun lammeren, vier rammetjes en een ooitje.