Dekseizoen schapen

De bok is los! Gisteren heb ik hem weer verhuisd naar de kudde. Hij mag nu tot nieuwjaarsdag bij zijn dames het jaar afsluiten. De overige tien maanden van het jaar brengt hij noodgedwongen door bij de kudde castraten. Om ongewenste dekkingen te voorkomen, castreer ik namelijk alle bokjes. Dit jaar heb ik echter ook drie jonge ooitjes overgehouden. Ze kunnen volgend jaar enkele oudere ooien vervangen. Volgend jaar pas, want nu heb ik ze verhuisd naar de castraten. Ze krijgen de bok dus pas volgend jaar te zien. Deze flinke jongen heeft nu de tijd van zijn leven. De eerstvolgende dagen is hij nu alleen maar bezig met orde te scheppen in zijn harem. Voortdurend drijft hij ze allemaal samen en accepteert niet dat ze afdwalen. De vele kilometers die hij op deze manier aflegt, zullen zijn zomervet wel doen wegsmelten. Door hem pas nu bij de kudde te brengen en slechts gedurende twee maanden, concentreer ik de geboortes tijdens de maanden april en mei. Het voorjaar is dan ook begonnen met zijn warmere temperaturen en vers mals gras.

The ram is loose! Yesterday I moved him to the herd again. He can now close the year with his ladies until New Year’s Day. He is forced to spend the remaining ten months of the year with the herd of castrats. To prevent unwanted pregnancies , I castrate all the rams. However, this year I also hold on to three young ewes. They can replace some older ewes next year. Only next year, because now I have moved them to the castrates. So they will only see the ram next year. This good-looking boy now has the time of his life. For the next few days he is only busy creating order in his harem. He constantly drives them all together and does not accept that they are straying. The many kilometers that he travels in this way will melt away his summer fat. By only bringing him to the herd now and for only two months, I concentrate the births during the months of April and May. Spring has therefore started with its warmer temperatures and fresh, tender grass.

23 oktober 2019l

Na vele jaren hebben we eindelijk terug een egel in onze tuin. Ik geloof dat hij in de ligusterheg woont. Maar toen ik hem vorige week voor de eerste keer opmerkte, ben ik dadelijk een egelhuisje gaan kopen. Een simpele versie van riet die ik heb gevuld met stro en bladeren. Een laag bladeren erboven en dan een vel plastic. Hierop moeten nog bladeren en takjes komen. Vandaag kwam ik hem weer tegen. Ik heb hem dan maar opgepakt en voor de ingang gezet. De poes was dadelijk geïnteresseerd maar kwam toch niet te dicht. Na enkele minuutjes ontrolde het stekelig bolletje zich en wandelde binnen om deze nieuwe nestmogelijkheid te onderzoeken.

After many years we finally have a hedgehog back in our garden. I believe he lives in the privet hedge. But when I noticed him for the first time last week, I immediately went to buy a hedgehog house. A simple version of reeds that I have filled with straw and leaves. A layer of leaves above it and then a sheet of plastic. Leaves and twigs still need to be added to this. Today I met him again. I just picked it up and put it in front of the entrance. The cat was immediately interested but did not come too close. After a few minutes the spiky ball unfolded and walked in to investigate this new nesting possibility.

Europese hoornaar

De hoornaars zijn momenteel volop op zoek naar zoetigheden. Net zoals de andere wespen. De laatste dagen zie ik ze massaal op de oude els. Op de ruwe schors zitten veel vermolmde gaten waar constant een vochtige film uitloopt. Het lijkt wel een beetje op het aftappen van berkensap. Hier gaat het echter niet om afgebroken jonge twijgen, maar vochtige houtmolm in gaten van de verweerde boomstam. Tijdens de zomer zie ik de hoornaars hier geregeld een mier van de schors plukken. En vaak ook andere insecten. Deze worden allemaal aangetrokken door het zoete sap. De hoornaars zijn nu echter niet meer geïnteresseerd in de insecten zelf, maar ze smullen duidelijk mee van de zoete film op de stam. Ze laten zich ook niet meer wegjagen. Tijdens de jacht zijn ze zich zeer bewust van hun omgeving. Maar nu zou je ze letterlijk van de stam kunnen oppakken. Zo afgeleid zijn ze. Misschien zijn ze wel stoned van de zoetigheid.DSC_2656DSC_2657

Kippentractor

De voorbije week heb ik een kippentractor gemaakt. Een kippentractor is een verrijdbare kippenren. Deze zorgt er voor dat de kippen steeds weer een nieuw stukje bodem kunnen loswoelen en vrijmaken van onkruid en schadelijke insecten. Tegelijkertijd wordt de bodem bemest door de kippen. Het zou een idee zijn uit de permacultuur. Het werkt een beetje als een kleine tuintractor, vandaar de naam. Ik wou wel alleen een verrijdbare versie om geen vaste constructie te moeten optrekken. De ren moest natuurlijk wel vosveilig zijn. Ik heb de ren dan ook gemaakt met gaaspanelen van een hondenkennel. De bodem laat ik open om het woelen van de kippen mogelijk te maken. Maar het nachthok heb ik wel voorzien van een automatisch sluitend deurtje. Het werkt op vier batterijen en zou hiermee ongeveer een jaar moeten werken. Ik had nog een onderstel van een karretje van een oude motoculteur  waar ik de wielen van de motoculteur zelf, heb onder gemonteerd. Het karretje had toevallig exact dezelfde maat als het nachthok. Daarom kon ik de opstaande steunen van het karretje blijven gebruiken om het nachthok stevig vast te schroeven. Vermits de totale lengte een drietal meter bedraagt, is de hefboomwerking voldoende om het gevaarte makkelijk op te tillen en enkele meters te verplaatsen.

Schapen scheren

De schaapjes zijn geschoren. Gisteren heb ik de zeven ooien geschoren, de klauwtjes bijgeknipt en ontwormd. De lammetjes heb ik ontwormd en de bokjes gecastreerd. Vandaag heb ik dan de drie volwassen gecastreerde bokken en de dekbok geschoren. Morgenvroeg verwissel ik de twee groepen van weide. En pas op 1 november gaat de bok dan weer naar de ooien. De jonge ooitjes kunnen dan de winter doorbrengen bij de gecastreerde bokken om een jaartje verder uit te groeien. Als ik ze dan later behoud om te kweken, moet ik wel de dekbok vervangen door een onverwante.

12 april 2019

De voorbije week is er geen kans geweest om de volken te controleren. Het was simpelweg te koud. Maar het zou geen april zijn, als dit niet snel zou keren. Morgen kans op een lokale sneeuwbui en vanaf maandag weer temperaturen van 15°. Daarna wordt het dagelijks beter volgens de verwachtingen. We zijn ondertussen half april en ik ga niet wachten tot het paasweekend. Het is de bedoeling om de volken tijdens de week er even bij te nemen. Elke dag een paar tussen mijn werk door. Ik vermoed namelijk dat ze dit jaar snel in zwermstemming gaan komen. Bij enkele volken zitten al darren op de raten en bij drie volken heb ik vorige week al een volledig verzegeld darrenraam uitgesneden. Ik plan nu een kleine controle van elk volk om voor het einde van de maand mijn koninginnenkweek te starten.

Vorig weekend heb ik de 4 volken aan het Waterbroek even open gehad en ze hadden al vrij veel honing opgeslagen. Er was echter nog niks verzegeld. Hierna heb ik op een andere locatie met 2 volken dezelfde controle gedaan en hier had een volk de honingzolder nog niet in bezit genomen terwijl het tweede al een deel had verzegeld. De middelste vier ramen waren half verzegeld en de bijen hadden al wasraat aangezet boven op de ramen. Hier heb ik dan ook dadelijk een tweede honingzolder ondergezet.

Het verschil tussen de volken wordt elk jaar genoteerd en ik kweek alleen koninginnen uit de beste volken. Als selectiepunten vind ik drie punten belangrijk. Groot uitwinteren, snelle aangroei reeds bij de wilgenbloei en rustige bijenvolken. Vermoedelijk hangen deze punten zelfs voor een groot deel samen. Een volk dat groot is uitgewinterd, zal ook al snel aangroeien bij de wilgenbloei en een groot volk lijkt me vaak veel rustiger dan kleinere. Net of die bijen andere zaken aan hun hoofd hebben. Ze hebben hun zaakjes blijkbaar goed op orde en zijn niet bang van die grote imker die boven hun kast hangt. Ze denken vast dat die hun niet veel kan maken. Het lijken vaak de kleinere volken die zenuwachtiger zijn. Bij kleinere volken is de verstoring van een controle natuurlijk veel feller. Ze koelen meer af en hebben daarna ook meer werk om alles weer op orde te brengen als de kast weer dicht gaat.