Resultaat winterbehandeling

De donkerbruine glanzende rondjes zijn gevallen varroamijten.

De meeste volken vertonen na een week een mijtenval van 50 tot 100 mijten. Drie volken spanden echter de kroon en lieten een veel grotere hoeveelheid optekenen. Dit waren wel de grootste en sterkste volken. Dat zijn vermoedelijk ook diegene die het langst een groot broednest hadden. Hier heeft de varroamijt natuurlijk van mee geprofiteerd. Of het nu gebeurt door de hoeveelheid parasiterende varroamijten of door allerlei virusziekten die ze overbrengen, maakt geen verschil uit. Zonder winterbehandeling is zulk bijenvolk ten dode opgeschreven. En meestal waren het dan de beste volken van het voorbije jaar.

Oxaalzuur druppelen

Vandaag ben ik begonnen met de winterbehandeling van de bijenvolken. De broedloze wintertros wordt bedruppelt met een oxaalzuur-suikeroplossing om de laatste varroamijten uit het volk te bestrijden. Ik begin met het aanmaken van de oxaaloplossing. De fles Oxybee bevat het water en het oxaalzuur. De twee zakjes sacharose worden erbij gegoten en goed vermengd. Dit gebeurt best als de fles eerst wat wordt opgewarmd.

Met de fles ben ik dan naar de bijenstand gereden en elke kast is daar dan behandeld. Ongeveer vijf tot zes ml per straatje bijen. Met een maximum van 50 ml voor een groot volk. Deze zitten op zes of meer straatjes. De kleinere volkjes bezetten maar drie of vier straatjes bij de huidige temperatuur (3 graden). Deze krijgen maar een 35 ml over de tros verdeeld.

Er zijn geen bijen te zien. De verdeelflacon is vooraf al gevuld met 50 ml.
De tros zit nog zeer diep tegen de voorkant. Ze hebben dus nog veel voedsel boven en achter zich. Met een lampje kan je naar beneden bijlichten en het aantal bezette straatjes tellen.
De benodigde hoeveelheid wordt nu over de tros verdeeld. Niet erachter en ook niet ernaast. Daar valt de oplossing gewoon tot onder op de bodemschuif en is ze verloren.

Niet vergeten om bij het aanmaken van de oplossing en ook bij het bedruppelen handschoenen en een veiligheidsbril te gebruiken.

Ik heb vandaag al 15 volken behandeld en heb slechts één lege kast aangetroffen. Voorlopig dus nog prima.

Eerste vriesdagen

Ik had het echt niet meer verwacht, maar de voorbije zijn er in Tessenderlo toch al drie dagen op rij geweest met nachtvorst. Dat zou dan betekenen dat binnen drie weken de meeste volken broedloos zijn. De winterbehandeling kan dus misschien toch doorgaan begin december. Zou onze patroonheilige daar toch voor iets tussen zitten?

Ik ga in elk geval begin december een controle doorvoeren in de volken om te kijken of ze nog broed hebben. Op welke manier ik dat controleer zonder de volken te openen, laat ik dan wel zien met enkele foto’s. Een infraroodthermometer om de temperatuur tussen de raten te meten, bracht me enkele jaren geleden al de oplossing.

Tijd voor de winterbehandeling

De eerste nachtvorst is nu al vier weken geleden. De volken zijn nu vermoedelijk broedloos. In elk geval zo broedloos mogelijk. Want tegen het einde van de maand gaat de koningin weer aan de leg. Nu is dus een goed moment om de varroamijten de genadeslag te geven. Tijdens de zomermaanden, na de laatste honingoogst, zijn de volken behandeld met apivarstrips. Door deze behandeling zouden de huidige winterbijen een goede start gemaakt hebben. Maar terwijl in het najaar het broednest van de bijen kleiner en kleiner wordt, gaat de ontwikkeling van de mijt natuurlijk door. En deze mijten dienen we tijdens de winter dan zo veel mogelijk te elimineren. Hiervoor gebruiken we oxaalzuur. We druppelen een oplossing van oxaalzuur in suikerwater op de tros. Het commercieel product noemt Oxybee of Oxuvar en is veilig te gebruiken door de imker als hij de gebruiksaanwijzing opvolgt. Om een goede verdeling te verkrijgen van het oxaalzuur in de bijentros moeten de bijen echt dicht op elkaar zitten. Dit is het geval als de temperatuur lager is dan 5° C. Spijtig genoeg hebben we deze temperaturen momenteel alleen ’s morgens als het nog donker is. Maar met een hoofdlamp met ledlicht worden de bijen niet opgeschrikt en is het vlot werken. In dit filmpje op mijn YouTube kanaal is dit wellicht duidelijk. Oxaalzuur druppelen

Vermits er een geregistreerde vorm van oxaalzuur verkrijgbaar is, mag ik momenteel het cascadesysteem niet gebruiken. Ik mag dus geen Api-Bioxal gebruiken dit jaar. Dit oxaalzuurpreparaat kon namelijk ook worden gesublimeerd. Dit is zoiets als verdampen. Bij verdampen gaat een product over van zijn vloeibare vorm naar zijn gasvorm. Bij sublimeren is er geen vloeistoffase en gaat het product rechtstreeks van zijn vaste vorm over naar een gasvorm. Hierdoor wordt het oxaalzuur zeer fijn verdeelt over de bijentros. Het zou theoretisch zelfs beter verdelen als de tros wat losser zit. Bij hogere temperaturen dus. Uit een onderzoek tijdens de winter van 2000/2001 bij 1509 volken van 95 imkers uit 7 Europese landen bleek dat er weinig verschil was bij temperaturen van 2 tot 16° C. De resultaten van sublimeren bereiken 94 tot 95 %, duidelijk hoger dan bedruppelen. Zelfs een tweede behandeling veertien dagen later is mogelijk met nog betere resultaten. Een tweede behandeling door bedruppelen is echter uitgesloten wegens te toxisch voor de bijen. In dit filmpje van mijn YouTube-kanaal wordt dit duidelijk: Oxaalzuur sublimeren

The first night frost is now four weeks ago. The hives are now probably withouten brood . In any case, as broodjes as possible. Because at the end of the month, the queen starts laying again. So now is a good time to give the varroa mites the final blow. During the summer months, after the last honey harvest, the hives were treated with apivar strips. With this treatment, the current winter bees would have made a good start. But while the bees’ nest becomes smaller and smaller in the autumn, the development of the mite naturally continues. And we should eliminate these mites as much as possible during the winter. We use oxalic acid for this. We drop a solution of oxalic acid in sugar water on the cluster. The commercial product is called Oxybee or Oxuvar and can be used safely by the beekeeper if he follows the instructions for use. In order to obtain a good distribution of the oxalic acid in the bee cluster, the bees must be really close to each other. This is the case if the temperature is lower than 5 ° C. Unfortunately, we currently only have these temperatures in the morning when it is still dark. But with a head lamp with LED light, the bees are not startled and stay calm. In this video on my YouTube channel this is probably clear.

Since a registered formulation of oxalic acid is available, I am currently not allowed to use the cascade system. So I cannot use Api-Bioxal this year. This oxalic acid formulation could also be sublimated. This is something like vaporizing. Upon evaporation, a product changes from its liquid form to its gas form. With sublimation there is no liquid phase and the product changes directly from its solid form to a gas form. As a result, the oxalic acid is very finely distributed over the bees. It would theoretically distribute even better if the cluster is looser. So at higher temperatures. A study from the winter of 2000/2001 among 1509 hives of 95 beekeepers from 7 European countries showed that there was little difference at temperatures from 2 to 16 ° C. The results of sublimation reach 94 to 95%, clearly higher than dripping. Even a second treatment fourteen days later is possible with even better results. However, a second treatment by dripping is excluded due to being too toxic to the bees. In this video of my YouTube channel this becomes clear.

12 december 2018

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

Het begin van de boomhut staat op het platform. De deur en de ramen volgen nog. Als dan ook de balustrade en de ladder geplaatst zijn, kan ik het ganse geval in de beits zetten. Voor de plaatselijke vogels was er geen vuiltje aan de lucht. Nauwelijks een kwartiertje later zaten de mezen en de vinken weer in de wilgenhaag.

Vandaag heb ik ook de eerste 13 volken met oxaalzuur behandeld. Nog 7 te gaan morgen. Deze week zijn de temperaturen hiervoor prima. De bijen zitten stevig op tros bij temperaturen onder 5 graden. En dat was wel duidelijk. Alle volken zaten trouwens nog diep onder de voederkraag. De productievolken hadden allen 7 of 8 straten bezet en kregen 50 ml van de suikeroplossing. Ik heb deze aangemaakt door 600 g suiker toe te voegen aan 600 g water. Dit geeft 1 liter waar ik dan 35 g oxaalzuur heb aan toegevoegd. De jonge volken hebben 7 tot zelfs de volledige 12 ramen uitgewerkt en de tros was telkens in verhouding met een bezetting van 5 tot 8 straatjes. Ze kregen dan ook tussen de 35 en de 50 ml gedruppeld. Om de bezette straatjes te tellen zijn er twee manieren. Langs onder en langs boven. Eerst reinig ik de varroaschuif en draai ze in de afgesloten kant. Door de rijtjes mul te tellen weet ik al hoeveel ml oxaalzuuroplossing ik dien op te trekken in de spuit. Na het verwijderen van het deksel, de dekplank en het plasticvel licht ik met een klein ledzaklampje in de straatjes. Druppelen doe ik niet over de ganse lengte van het straatje maar slechts boven de tros. Deze bevindt zich nu tegen de voorkant van de kast en niet tegen de achterwand. Als men daar druppelt, valt een deel van de oplossing gewoon door de roosterbodem. Het is wel belangrijk om een ledzaklamp te gebruiken. Ledlicht wordt blijkbaar niet gezien door de bijen in tegenstelling tot het licht van een gloeilamp. Ze vliegen dus niet op. Ik geloof niet dat er uit de 13 volken meer dan 5 bijen naar boven zijn gekomen.

Met de varroabehandeling was ik klaar op een half uurtje. En daarna heb ik nog even de laatste wasblokken voor de tweede keer gestoomd. Er ligt nu iets meer dan 17 kg was klaar om binnenkort waswafels te gieten. Dit is voorzien voor mijn eindejaarsverlof. Een apres-ski vervang ik liever door een apres-cire in mijn tuinhuis/imkerkot.…