Oxaalzuurbehandeling tegen de varroamijt

Om een en ander duidelijk te maken over de varroabehandeling in december geef ik hier nog even het filmpje uit 2017 van mijn YouTubekanaal. https://youtu.be/9dVhZDT4lgs Op mijn oudere filmpjes kan je ook nog het verdampen vinden van oxaalzuur. Toen kon dit nog onder het cascadesysteem worden toegepast. Momenteel is dit echter verboden en is de imker verplicht om reglementair aangekocht oxaalzuur te gebruiken via de druppelmethode. Sproeien kan ook maar dit wordt toch eerder tijdens de zomer aangeraden.

Nachtvorst

We hebben nu drie dagen gehad met nachtvorst. De koninginnen zouden nu moeten gestopt zijn met de leg. Binnen drie weken is het volk dan moerloos. Net zoals de voorbije jaren kan ik de varroamijt weer bestrijden rond het naamdag van de heilige Ambrosius. Deze is de patroonheilige van de imkers en zijn naamdag valt op 7 december. Vermits er niet mag worden gesublimeerd, moeten we het oxaalzuur druppelen. Hiervoor moeten de bijen echter op een dichte tros zitten. Ik los dit op door deze behandeling door te voeren voor het eerste licht rond 5 uur. Dan is de tros ook voldoende dens. Ik gebruik een hoofdlamp met ledlicht en dit doet de bijen echt niet opschrikken. Het lijkt wel alsof ze geen ledlicht waarnemen

Vandaag een gedeelte van de wilgen geknot.

Tijd voor de winterbehandeling

De eerste nachtvorst is nu al vier weken geleden. De volken zijn nu vermoedelijk broedloos. In elk geval zo broedloos mogelijk. Want tegen het einde van de maand gaat de koningin weer aan de leg. Nu is dus een goed moment om de varroamijten de genadeslag te geven. Tijdens de zomermaanden, na de laatste honingoogst, zijn de volken behandeld met apivarstrips. Door deze behandeling zouden de huidige winterbijen een goede start gemaakt hebben. Maar terwijl in het najaar het broednest van de bijen kleiner en kleiner wordt, gaat de ontwikkeling van de mijt natuurlijk door. En deze mijten dienen we tijdens de winter dan zo veel mogelijk te elimineren. Hiervoor gebruiken we oxaalzuur. We druppelen een oplossing van oxaalzuur in suikerwater op de tros. Het commercieel product noemt Oxybee of Oxuvar en is veilig te gebruiken door de imker als hij de gebruiksaanwijzing opvolgt. Om een goede verdeling te verkrijgen van het oxaalzuur in de bijentros moeten de bijen echt dicht op elkaar zitten. Dit is het geval als de temperatuur lager is dan 5° C. Spijtig genoeg hebben we deze temperaturen momenteel alleen ’s morgens als het nog donker is. Maar met een hoofdlamp met ledlicht worden de bijen niet opgeschrikt en is het vlot werken. In dit filmpje op mijn YouTube kanaal is dit wellicht duidelijk. Oxaalzuur druppelen

Vermits er een geregistreerde vorm van oxaalzuur verkrijgbaar is, mag ik momenteel het cascadesysteem niet gebruiken. Ik mag dus geen Api-Bioxal gebruiken dit jaar. Dit oxaalzuurpreparaat kon namelijk ook worden gesublimeerd. Dit is zoiets als verdampen. Bij verdampen gaat een product over van zijn vloeibare vorm naar zijn gasvorm. Bij sublimeren is er geen vloeistoffase en gaat het product rechtstreeks van zijn vaste vorm over naar een gasvorm. Hierdoor wordt het oxaalzuur zeer fijn verdeelt over de bijentros. Het zou theoretisch zelfs beter verdelen als de tros wat losser zit. Bij hogere temperaturen dus. Uit een onderzoek tijdens de winter van 2000/2001 bij 1509 volken van 95 imkers uit 7 Europese landen bleek dat er weinig verschil was bij temperaturen van 2 tot 16° C. De resultaten van sublimeren bereiken 94 tot 95 %, duidelijk hoger dan bedruppelen. Zelfs een tweede behandeling veertien dagen later is mogelijk met nog betere resultaten. Een tweede behandeling door bedruppelen is echter uitgesloten wegens te toxisch voor de bijen. In dit filmpje van mijn YouTube-kanaal wordt dit duidelijk: Oxaalzuur sublimeren

The first night frost is now four weeks ago. The hives are now probably withouten brood . In any case, as broodjes as possible. Because at the end of the month, the queen starts laying again. So now is a good time to give the varroa mites the final blow. During the summer months, after the last honey harvest, the hives were treated with apivar strips. With this treatment, the current winter bees would have made a good start. But while the bees’ nest becomes smaller and smaller in the autumn, the development of the mite naturally continues. And we should eliminate these mites as much as possible during the winter. We use oxalic acid for this. We drop a solution of oxalic acid in sugar water on the cluster. The commercial product is called Oxybee or Oxuvar and can be used safely by the beekeeper if he follows the instructions for use. In order to obtain a good distribution of the oxalic acid in the bee cluster, the bees must be really close to each other. This is the case if the temperature is lower than 5 ° C. Unfortunately, we currently only have these temperatures in the morning when it is still dark. But with a head lamp with LED light, the bees are not startled and stay calm. In this video on my YouTube channel this is probably clear.

Since a registered formulation of oxalic acid is available, I am currently not allowed to use the cascade system. So I cannot use Api-Bioxal this year. This oxalic acid formulation could also be sublimated. This is something like vaporizing. Upon evaporation, a product changes from its liquid form to its gas form. With sublimation there is no liquid phase and the product changes directly from its solid form to a gas form. As a result, the oxalic acid is very finely distributed over the bees. It would theoretically distribute even better if the cluster is looser. So at higher temperatures. A study from the winter of 2000/2001 among 1509 hives of 95 beekeepers from 7 European countries showed that there was little difference at temperatures from 2 to 16 ° C. The results of sublimation reach 94 to 95%, clearly higher than dripping. Even a second treatment fourteen days later is possible with even better results. However, a second treatment by dripping is excluded due to being too toxic to the bees. In this video of my YouTube channel this becomes clear.

12 december 2018

 

Deze diashow vereist JavaScript.

Het begin van de boomhut staat op het platform. De deur en de ramen volgen nog. Als dan ook de balustrade en de ladder geplaatst zijn, kan ik het ganse geval in de beits zetten. Voor de plaatselijke vogels was er geen vuiltje aan de lucht. Nauwelijks een kwartiertje later zaten de mezen en de vinken weer in de wilgenhaag.

Vandaag heb ik ook de eerste 13 volken met oxaalzuur behandeld. Nog 7 te gaan morgen. Deze week zijn de temperaturen hiervoor prima. De bijen zitten stevig op tros bij temperaturen onder 5 graden. En dat was wel duidelijk. Alle volken zaten trouwens nog diep onder de voederkraag. De productievolken hadden allen 7 of 8 straten bezet en kregen 50 ml van de suikeroplossing. Ik heb deze aangemaakt door 600 g suiker toe te voegen aan 600 g water. Dit geeft 1 liter waar ik dan 35 g oxaalzuur heb aan toegevoegd. De jonge volken hebben 7 tot zelfs de volledige 12 ramen uitgewerkt en de tros was telkens in verhouding met een bezetting van 5 tot 8 straatjes. Ze kregen dan ook tussen de 35 en de 50 ml gedruppeld. Om de bezette straatjes te tellen zijn er twee manieren. Langs onder en langs boven. Eerst reinig ik de varroaschuif en draai ze in de afgesloten kant. Door de rijtjes mul te tellen weet ik al hoeveel ml oxaalzuuroplossing ik dien op te trekken in de spuit. Na het verwijderen van het deksel, de dekplank en het plasticvel licht ik met een klein ledzaklampje in de straatjes. Druppelen doe ik niet over de ganse lengte van het straatje maar slechts boven de tros. Deze bevindt zich nu tegen de voorkant van de kast en niet tegen de achterwand. Als men daar druppelt, valt een deel van de oplossing gewoon door de roosterbodem. Het is wel belangrijk om een ledzaklamp te gebruiken. Ledlicht wordt blijkbaar niet gezien door de bijen in tegenstelling tot het licht van een gloeilamp. Ze vliegen dus niet op. Ik geloof niet dat er uit de 13 volken meer dan 5 bijen naar boven zijn gekomen.

Met de varroabehandeling was ik klaar op een half uurtje. En daarna heb ik nog even de laatste wasblokken voor de tweede keer gestoomd. Er ligt nu iets meer dan 17 kg was klaar om binnenkort waswafels te gieten. Dit is voorzien voor mijn eindejaarsverlof. Een apres-ski vervang ik liever door een apres-cire in mijn tuinhuis/imkerkot.…