12 april 2017

De schaapjes zitten nu volop in de lammerperiode. De teller staat momenteel op 2 rammetjes en 7 ooitjes. Ook vandaag weer. Eén schaap stond afgezonderd met een nat lammetje naast zich. Dat was weer goed gegaan. Maar er lag ook een ooi neer en bij haar zag ik nergens een lammetje. Toen ik dichterbij kwam, zag ik slechts een kopje uit het geboortekanaal piepen. Er waren geen pootjes zichtbaar. De klauwtjes van beide voorpootjes zaten nog in het geboortekanaal. Snel heb ik ze één voor één gestrekt en het lam kwam toen zonder problemen. De ademhaling duurde even alvorens op gang te komen, maar toen het lam na een kwartier recht stond, lag de moeder nog steeds. 

Blijkbaar had de ooi zo lang liggen persen dat haar achterkant compleet verlamd was. Ik heb eerst een straal biest uit de twee speentjes gemolken en daarna het lam aan beide laten drinken. Het moedertje heb ik dan op haar andere zij gelegd en na een uurtje liep ze terug rond. Eerst nog wat wankel maar snel beter en beter. Toen ik terug naar huis ging, wou ze haar lam nog niet aanvaarden en ik heb ze dan beiden maar in een klein hokje gezet. Een tweetal uurtjes later ging ik terug en toen had ze het lam wel aanvaard en ondertussen ook de nageboorte afgestoten.

Het is me nog al wel eens overkomen dat een moederdier haar lam niet herkend als je moet helpen, maar bij de persweeën voor de nageboorte komt het dan toch nog goed. Ze samen in een klein hokje opsluiten is dan wel een voorwaarde om te beletten dat het lam ondertussen afdwaalt. Het lam terug bevochtigen met slijm uit de vulva zet de ooi ook vaak aan om het lam droog te likken. De ouessantjes zijn dan wel taaie schaapjes waarbij alles meestal nog wel vlot verloopt, maar een beetje controle blijft wel nodig. En voor een enkel geval toch maar een lammerhokje voorzien om een goede moeder-lam-binding te bekomen.

Ook bij de bijenvolken is de voorjaarsdrukte begonnen. Vorige week hebben alle kasten twee waswafels gekregen die nu allemaal waren uitgebouwd en belegd. Buiten de kasten heb ik nog geen darren zien vliegen, maar binnen lopen er al tientallen over de raten. Eén volk had al een belegde zwermdop. Weliswaar slechts één eitje, maar een controle om de 7 à 9 dagen is dus vanaf nu wel nodig. Drie koninginnen heb ik nog gemerkt en geknipt. Bij de anderen was dit al gebeurd. Ik zoek haar nooit actief op maar doe dit werkje wel als ik haar eens tegenkom. 

De honingzolders zijn bij de meeste volken al vrij zwaar en de middelste ramen zijn voor meer dan de helft verzegeld. Ook boven de toplatten hebben de bijen al wat was aangebouwd. Het wordt dus tijd om hun een tweede honingbak te geven. Bij de volgende controle krijgen ze die allemaal. En nog een week later is het tijd geworden om van elk volk een broedaflegger te maken. Dan krijgen ze weer 2 of 3 waswafels in hun broednest.