vliegweer

Zaterdagmorgen de eerste terrasplanten uit de serre gehaald. Sinds enkele dagen stond de serredeur dag en nacht open om de planten af te harden. De citrusplanten blijven nog wel een weekje binnen.

zomerterras

De vijgenboom heeft gisteren ook het eerste teken van leven laten zien. Aan de uiteinden van de gesnoeide takken verschenen waterdruppels: guttatie. De opwaartse waterstuwing vanuit de wortels is dan groter dan de verdamping door de bladeren, die er nog niet zijn. De boom is dus bezig met zijn sapstroom op orde te brengen. En ook de eerste bladknop was nu zichtbaar. Deze morgen waren er zelfs nog veel meer takken met waterdruppels en bladknoppen. Het kan enorm snel gaan, als de planten net zoals wij, te lang op het voorjaar hebben moeten wachten.

stuwing vijgenboom

bladknop vijgenboom

De volken zijn deze week ook grondig gecontroleerd en ze blijken het goed te doen. De meesten zitten op 9 ramen broed en een darrenraam. Ik heb het darrenraam voor de eerste maal uitgesneden en een voerraam weggehaald en vervangen door een waswafel. In de honingzolder zijn al heel wat waswafels uitgebouwd en de uitgewerkte ramen zitten al goed vol. Ze zijn begonnen aan de verzegeling. De planning is nu om volgend weekend broedafleggers te maken en de tweede honingzolder misschien al op enkele volken bij te zetten. Door op tijd ruimte te geven moet de zwermstemming laag blijven. Het zal misschien nipt worden op de manier dat de volken momenteel exploderen. Slechts de twee buitenste voerramen en het darrenraam waren niet voorzien van verzegeld broed. Ze hebben nu wel een leeg darrenraam en een waswafel, maar de koningin wil nu er nu echt wel voor gaan. Bij het maken van de broedafleggers gaan er echter weer vier waswafels in de plaats komen en dat geeft hare majesteit weer legmogelijkheden. En natuurlijk gaat elke cel waaruit een bij geboren wordt snel terug worden belegd. Als ze 2000 eieren legt per dag, komen er 3 weken later ook elke dag weer 2000 lege cellen bij.