inzaaien bloemenmengsel

Vandaag de eerste bloemen ingezaaid. Het frezen van het bosperceel is niet volledig gelukt. De boomstronken zaten op sommige plaatsen nog te oppervlakkig en de bodem was te nat en kleverig. De stroken die toch zijn gefreesd, kan ik nu inzaaien. Het stuk dat niet werd gefreesd en nog begroeid is met winterrogge, ga ik volgooien met mosterd en dan zullen we dit jaar maar afwachten. Vandaag toch al 1 kg brandenburgermengsel, 1 kg boekwijt en 500g bernagie gezaaid en gewalst. Morgen nog bladrammenas, mosterd en zonnebloemen. Ik heb ook nog enkele pakjes bijenmengsels die ik hier en daar heb gekregen. Als dit morgen is gezaaid, kan ik nog enkele kasten hun voorjaarscontrole geven. Misschien laat, maar vroeger werd geadviseerd om dit te doen bij de bloei van het krentenboompje en dat is zelfs nog een week te vroeg. Het is hier morgen pas de eerste dag boven 15 graden na half maart. En deze twee voorwaarden zijn altijd vooropgesteld om een voorjaarscontrole te doen.