Bosfrees

Het perceel is gefreesd. De enorme regenbuien hebben er nu wel een modderpoel van gemaakt. Ik heb alvast een afsluiting geplaatst en wat winterrogge ingezaaid.

BosfreesGefreesd perceelmodder, poort kastanjehout

 

 

 

 

De crocussen zijn ondertussen allemaal geplant. Momenteel is er niet veel van te zien, maar dat zal in het voorjaar wel veranderen.

bijenhal