Vroegbloeiers

 

Vandaag staan de winterakonieten en de Sarcococca volledig in bloei. Vorig jaar heb ik deze zien bloeien op 7 februari. We zijn dus momenteel een ganse maand voor op het vorige jaar. De bijen vliegen rustig in en uit, afhankelijk van het opvallend licht. Zodra er wat licht schijnt op de vliegplank verschijnen de eerste bijen. Als de kast ernaast in de schaduw zit, is daar geen leven te bekennen. Enkele minuutjes later, verandert de activiteit naar een andere kast die dan weer wat meer licht krijgt. Ik heb bij de produktiekasten in Hulst de bodemschuiven ingeschoven op de laagste stand. Hierdoor is er nog een centimeter open aan de achterkant, waardoor er toch frisse lucht aan de bodem komt. Er kan echter geen koude lucht van de natte bodem opstijgen in de kast. Een bijkomend voordeel is dat ik zo kan zien waar de tros zich bevindt in de kast aan de hand van de wasmul. Ook de grootte van de tros is zo in te schatten aan het aantal straatjes mul die op de bodem liggen. Ik heb ook al gemerkt dat er in kasten met broed ook meer suikerkorrels op de bodem liggen. Zodra er meer bijen vliegen in het voorjaar en er meer water kan worden gehaald en vers stuifmeel binnenkomt, verdwijnt dit verschijnsel. Bijen kunnen moeilijk droge suikerkristallen opnemen en vermoedelijk laten ze deze kristallen, afkomstig van opgeslagen honing en wintervoer, op dit moment van het jaar eerder vallen. Ik denk dat de dekseltjes van de cellen waar de wintervoorraad is in opgeslagen en de eerste laag voer hier juist onder nogal veel uitgekristalliseerde suikers bevatten.