Varroabehandeling

Vandaag heb ik de varroabehandeling van de produktievolken gestopt. Ik heb de lege broedkamer verwijderd en de voerbak die hierop stond, staat nu direkt boven de broedramen. Zodra de verdamping stopt van het mierenzuur, verwerken de bijen het voer en niet eerder. Ik kon perfect zien welke verdamper nog niet volledig leeg was, door de hoeveelheid voer en het aantal bijen te bekijken in de voerbak. Nu kan het snel gaan en vanaf morgen kunnen ze elke dag tot 2 liter opnemen. Ik tracht ze op 14 dagen in elk geval 20 liter suikersiroop te geven, wat overeen komt met 15 kg suiker. Dit moet ruim volstaan voor een enkele Kempische broedkamer. In de tweede helft van augustus krijgen ze dan hun tweede kuur met mierenzuur. De winterbijen die hierna worden geboren, gaan met een minieme hoeveelheid varroa’s aan de start en ze hoeven zich niet meer te bekommeren om het indikken van de wintervoorraad.

De jonge volkjes krijgen nu ook inwinteringsvoer, dus 3:2, maar slechts 2-3 x per week. Ze mogen in geen geval het broednest doen dichtslibben met hun wintervoorraad. Deze kasten zou ik graag blijven voeren gedurende de ganse maand augustus om ze dan in september te behandelen met thymovar. Dit middel is legaal in België en als enige te gebruiken op dit moment voor kasten die volgend jaar honing moeten produceren.

Ik weet perfect hoeveel voer ik geef, doch heb natuurlijk geen idee hoeveel ze uiteindelijk hiervan opslaan als wintervoorraad. Een belangrijk deel hiervan kunnen ze nog opeten, als de weersomstandigheden tegenzitten. Daarom heb ik de kasten gewogen met een unster aan de achterkant. Als ik de kast achteraan ophef met een unster, weet ik ongeveer hoeveel het halve gewicht van de kast bedraagt. De unster gaf tussen de 8 en de 13 kg aan met 12 kg als vaakst voorkomend. Mijn gemiddelde Kempische kast zou dus nu 24 kg wegen (enkelen zijn van vuren en andere van mltiplex, ook de bodems zijn niet allemaal van hetzelfde hout, terwijl de helft van de kasten een zinken deksel heeft en de rest een houten). Als ik de kasten 20 liter siroop of 16 kg suiker wil geven, wegen ze hierna dus 40 kg (of 20 kg met de unster). De jongvolken zullen met hun 10 ramen en 1 vulraam vermoedelijk slechts 38 kg wegen of 19kg met de unster. Dit zijn dus de streefgewichten van de kasten die ik beoog op het einde van augustus. We zullen dan wel zien hoeveel suiker ik nodig had om dit uiteindelijk te bereiken.

Zojuist nog een pyometraoperatie gedaan. De ontstoken baarmoeder en de eileiders verwijderd van een mechelse herder die enkele weken geleden abnormaal lang loops stond. De teef was 6 jaar en was volgens de eigenaar nog niet ziek. Als ik met een zak etter van 1,1kg zou rondlopen, zou ik me toch wel zieker voelen. De mens is toch een zwakke diersoort of is de juiste term: VERzwakTe?pyometra