Vroege wilgenbomen

We zijn zo ver. De eerste wilgenkatjes bloeien. En aan de vlieggaten te zien, brengen de bijen nu zeer veel geel stuifmeel binnen. Grote dikke klompen. De platte wilg is eerst , maar aan dit tempo zal de boswilg snel volgen.

De vier jongvolken die nog op een enkele broedbak zaten met 7 tot 9 ramen heb ik daarstraks verenigd tot twee mooie volken. Er zijn nu nog altijd 17 volken te monitoren, maar dat is voor ergens volgende week.

Imkeren tijdens een lock-down

De voorbije dagen hebben we de regelgeving van de lock-down gekregen. De verzorging van onze bijen mogen we op onze standen nog gaan doen, desnoods in het gezelschap van 1 gezinslid. We mogen ook nog volken vervoeren ter bestuiving als we dat kunnen staven met een schriftelijke overeenkomst tussen de imker en een beroepsfruitteler. Aankopen van materiaal om te imkeren dienen we online te doen vermits de imkerijwinkels gesloten zijn. We mogen ook geen volken vervoeren die zijn verkocht of gekocht. Handel in volkjes kan dus niet. Volken verplaatsen naar een andere stand van de imker mag ook niet.

Vermits de huidige regeling die loopt tot 5 april, vermoedelijk nog voor meerdere weken wordt verlengd, dienen we ons voor te bereiden op een moeilijk voorjaar. Ik heb momenteel 18 volken uitgewinterd en had me voorgenomen om slechts met 10 te imkeren in 2020. Vermits het verenigen in het voorjaar me vorig jaar goed was bevallen, wou ik er nu wat meer verenigen. Vorig jaar had ik dit met een volk geprobeerd met een zeer mooie voorjaarsoogst tot gevolg. Het plan was nu om wat volken te verkopen en enkele te verenigen. De verkoop kan nu niet doorgaan. Het verenigen met volken op mijn andere standen kan ook niet. Ik kan de volken zelfs niet vervoeren van de overwinteringsstand naar de zomerstand. Ik ben dus vandaag begonnen om de tien volken op deze winterstand te verenigen. Normaal staan hier in de zomer maar twee volken. Twee volken waren al zo ver gevorderd dat ze 9 ramen broed hadden en zelfs het darrenraam was al ontdaan van wintervoer en belegd. Ik heb deze darrenramen uitgehaald en vervangen door een nieuw leeg darrenraam. Een moerrooster en een honingzolder heb ik er ook opgezet. Van de acht andere volken, die elk al verzegeld broed hadden op 6tot8 ramen, heb ik er vier gemaakt. Ik heb telkens twee buurvolken op elkaar gezet. De koninginnen heb ik niet gezocht. Ik heb ze slechts een leeg darrenraam gegeven per broedbak en tussen de beide bakken een krantenpagina gelegd. Volgende week verwijder ik nog wat voerramen uit de bakken, geef waswafels in de plaats en ze krijgen dan ook hun eerste honingzolder.

De twee andere standen dien ik nog te controleren, maar ik heb daar geen volken om te verenigen. Ze krijgen dan dadelijk een honingbak. Als ze nog niet voldoende groot zouden zijn ontwikkeld, leg ik een krant onder het moerrooster. Het volk gaat dan zelfwel naar boven als het daar behoefte aan heeft.

8 oktober 2018

Dit weekend heb ik het laatste volk gecontroleerd. Veertien dagen geleden was duidelijk dat er een moerwissel was gebeurd. Op dat moment vond ik nog geen eitjes, maar wel nog wat gesloten broed van de vorige koningin. Indien de nieuwe moer een succesvolle bruidsvlucht had gedaan, moest er nu duidelijk een broednest aanwezig zijn. Spijtig genoeg was dit niet het geval. Een groot volk met veel jonge bijen, volledig ingewinterd en moerloos. De eenvoudigste oplossing volgens mij: een jongvolk van 7 ramen bovenop zetten. Verenigen kan op dit moment geen probleem zijn. Binnen enkele dagen ga ik het broednest nog wel even herschikken. Het jongvolk had drie ramen broed en vier voerramen. Het productievolk had nu twaalf ramen voer, al grotendeels verzegeld. Ik verwijder dus de onderste broedbak met zeven ramen voer. Deze verdeel ik dan over de jongvolken die op minder dan 10 ramen zitten.dsc_2123