Moerloos

Op 14 mei vond ik gesloten doppen in een volk en vond de koningin niet. Echt zoeken naar een koningin doe ik eigenlijk nooit. Als ik ze tegen kom bij een controle wordt ze gemerkt en geknipt. Maar nu met die gesloten doppen? Dit volk was al geen hoogvlieger geweest bij de voorjaarsontwikkeling en daarom brak ik alle doppen. Vijf dagen later keek ik nog eens en de bijen hadden toch nog op enkele larven geprobeerd om nieuwe redcellen op te trekken. Ik heb dan ook deze doppen gebroken en gaf het volk een raam uit een ander volk dat wel een ‘drieplus’ had gekregen bij zijn voorjaarsontwikkeling. Alleen op dit raam vond het volk dus eitjes om nieuwe doppen op te trekken. Dit was op 19 mei en op 21 mei hadden ze inderdaad meerdere redcellen aangemaakt op dit raam. Ik had het raam trouwens gemerkt met een punaise op de toplat. Dit is ‘het’ bewijs dat een volk moerloos is. 12 dagen na het inhangen van een raam met eitjes en larven kan er dus een koningin geboren zijn en die loopt dan tutend door de kast. Op zoek naar andere koninginnen om te vechten op leven en dood. De prijs voor de overwinning is een gans volk dat je de rest van je leven dagelijks dient te voorzien van nieuw broed. Eieren leggen tot je er bij neervalt dus. Gisteren op 31 mei opende ik na 16 u de kast. Na 16 u om te voorkomen dat de jonge koningin met een deel van het volk ‘nazwermd’ en het resterende volk achterlaat met nog enkele gesloten doppen. Om dit voorkomen worden na 12 dagen de nog gesloten doppen geopend en vernietigd. Er waren op het gemerkte raam twee doppen uitgelopen en de andere waren langs de zijkanten weggeknaagd. De bijen waren dus tevreden en hebben besloten om geen ‘nazwermen’ te produceren. Ik heb de kast gesloten en zal het broednest pas binnen drie weken weer openen. Kom ik de nieuwe koningin in de volgende maanden ooit tegen wordt ze gemerkt en geknipt.

Van de uitgelopen dop in het midden is alleen het dekseltje verdwenen terwijl de zijkanten rondom wat zijn gerafeld. Hier is een koningin geboren! Hoera!

8 oktober 2018

Dit weekend heb ik het laatste volk gecontroleerd. Veertien dagen geleden was duidelijk dat er een moerwissel was gebeurd. Op dat moment vond ik nog geen eitjes, maar wel nog wat gesloten broed van de vorige koningin. Indien de nieuwe moer een succesvolle bruidsvlucht had gedaan, moest er nu duidelijk een broednest aanwezig zijn. Spijtig genoeg was dit niet het geval. Een groot volk met veel jonge bijen, volledig ingewinterd en moerloos. De eenvoudigste oplossing volgens mij: een jongvolk van 7 ramen bovenop zetten. Verenigen kan op dit moment geen probleem zijn. Binnen enkele dagen ga ik het broednest nog wel even herschikken. Het jongvolk had drie ramen broed en vier voerramen. Het productievolk had nu twaalf ramen voer, al grotendeels verzegeld. Ik verwijder dus de onderste broedbak met zeven ramen voer. Deze verdeel ik dan over de jongvolken die op minder dan 10 ramen zitten.dsc_2123