7 juni 2017

Een raar bijenjaar. Zeer vroeg waren er grote volken en zeer snel kregen ze een tweede honingzolder. De honingramen werden in april snel verzegeld maar al snel werd het zo droog en koud dat de volken de zegels zelf verbraken en hun voorraad op soupeerden. Eigenlijk is dit geen probleem en leg ik er me wel bij neer dat ik als imker slechts de overmaat mag gebruiken. Momenteel is het nog steeds zo droog dat ik vrees voor de lindebloesem. De eerste bomen staan trouwens al enkele dagen in bloei. Als de linde te droog staat, geeft hij wel stuifmeel maar weinig nectar. Voelen de bijen ook aan dat er een mager honingjaar op komst is? 

Na de mislukking van de broedafleggers door de extreme koude van april en begin mei proberen we nu wat doppen te oogsten van de goede productievolken. Het eerste volk waarvan ik een veger had gemaakt, moest vandaag worden gecontroleerd . Geen tuter te horen maar het was dag dertien. Bij het openen van de kast vond ik nog een aangevreten dop en drie gesloten doppen. De bijen zijn ze dus al zelf aan het opruimen. Normaal vind ik tien of zelfs meer doppen doorheen de kast. Het verwijderen van de gesloten doppen is om nazwermen te voorkomen en het levert me vaak nog enkele doppen om in de broedstoof verder te telen. Maar blijkbaar voorzien ook de bijen dat de verzwakking door nazwermen dit jaar slecht zou kunnen uitdraaien. Zelfs de andere volken lijken hun opkomende zwermdrift te verliezen. Er worden bij de wekelijkse controle nog maar sporadisch doppen aangetroffen. 

De eerste honingoogst is wel een feit. Op twee standen waren verzegelde honingramen te vinden en op twee andere standen geen enkel verzegeld raam. Op de eerste stand 15 kg van twee volken en op de andere 36 kg van 4 volken. Nog niet de helft van vorig jaar en voor de zomerdracht verwacht ik dus ook niet veel. Maar de volken zelf doen het prima en dat doet me dan weer veel deugd.

Het volk in mijn tuin dat is gehuisvest in een ecokast heeft onlangs een mooie zwerm gegeven die ik in een Kempische kast heb geplaatst. Iets meer dan een week hadden ze nodig om 10 ramen uit te bouwen. Dit volk blaakt van gezondheid. De vooruitzichten van 2017 zijn dus goed voor de bijen maar slecht voor de imker. En dat vind ik prima.