25 juli 2016

Bij de controle van de kasten, een week na de honingoogst is dit het resultaat. Klaar voor de winter.

Alle volken, inclusief de jongvolken, hebben vorige week een honingbak onder bij gekregen. Een honingbak met pas geslingerde ramen. Tegelijkertijd heb ik ze allemaal een kleiner vlieggat gegeven om roverij te voorkomen. Door omstandigheden was het spoelwater van de zegelwas 4 dagen blijven staan. De lichte alcoholgeur die vrijkwam, duidde op gisting en bijgevolg heb ik ze dit spoelwater niet meer gegeven. Ze moesten dus overleven met de honing in hun broedbak en de natte honingramen onderaan. Vermits ik nu toch graag wou weten of er geen voedselgebrek dreigde, heb ik de middelste ramen van de volken even opgehaald. Een mooi broednest met een brede voerring. Als het zo verder gaat, zal ik alle volken dit jaar kunnen overwinteren op eigen honing. Enkele jonge koninginnen zijn pas aan de leg tegen het einde van de maand en die volken moet ik ook nog behandelen met oxaalzuur. Dan zijn alle volken tijdens het voorjaar behandeld door het snijden van de darrenraten en tijdens de zomer met oxaalzuur in een broedloze fase. In september doe ik nog een behandeling met mierenzuur en dan de laatste oxaalzuurbehandeling in december.

In het verleden gebruikte ik 2 behandelingen met mierenzuur. Dit jaar zijn alle volken echter broedloos gemaakt om 1 keer met oxaalzuur te behandelen. Deze behandeling is natuurlijk  niet bij elk volk op hetzelfde tijdstip kunnen gebeuren en dat is de reden dat ik in september toch nog een behandeling doe met mierenzuur.