Varroabehandeling met mierenzuur

Vandaag heb ik de tweede zomerbehandeling met mierenzuur opgestart. De eerste drie, vier dagen geven ze temperaturen tussen 15 en 20 graden en daarna een vijftal graden warmer. Dit zou moeten ideaal zijn.

Niet te warm en niet te koud. Vooral de eerste drie dagen kunnen er ongelukken gebeuren met mierenzuur. Te sterke beginverdamping met sterfte van de koningin, sterfte van open broed, tot zelfs verlaten van de kast. Na enkele dagen hebben de bijen blijkbaar hun luchtcirculatie in de kast aangepast of ze zijn er aan gewend. Wat wel vaker voorkomt is een legstop van enige dagen. De voorbije jaren heb ik echter steeds goede resultaten bekomen met de liebigverdamper en occasioneel met de universeelverdamper. Ik heb steeds gebruik gemaakt van 85 % mierenzuur. De universeelverdampers met een halve opening en de liebigverdampers met twee afgescheurde strookjes. Dit natuurlijk voor mijn Kempische kasten en bij temperaturen tussen 15 en 25 graden. In juli met 75ml en begin september met 150ml. Dit jaar heb ik mezelf ook de MAQS aangeschaft. Twee stroken per kast, doordrenkt met mierenzuur, in een imkerveilige verpakking. Om de test voor mezelf compleet te maken, heb ik ze alle drie gebruikt. De universeelverdampers heb ik op de bodem van mijn ecokasten gezet. De liebigverdampers heb ik bij enkele volken opgezet in een lege honingbak.

liebigverdamper, Kempische kast

De MAQS heb ik bij andere volken op de toplatten gelegd onder de voederplank. Bij enkele heb ik de voederplank omgedraaid om zo een ruimte van 16mm te creëren en bij de meeste heb ik de stroken simpel onder de voederplank gelegd in de bijenruimte van 6 mm. Enkele bakken hebben een honingbak onder de broedkamer en andere staan slechts op die ene broedkamer. Alle vlieggaten staan volledig open en alle bodemplaten zijn dichtgeschoven. De segebergerkast heeft de stroken tussen de twee broedbakken gekregen zoals wordt voorgeschreven. Na10 dagen worden de verdampers verwijderd en de bodemplanken gecontroleerd. Om de volken te controleren op eileg van de moer ga ik waarschijnlijk iets langer wachten. De resultaten geef ik later nog.