Winterklaar?

De controle die ik deze week deed bij de Kempische kasten is prima verlopen. Zestien volken met een mooie voederkrans en een prima broednest.

Slechts één volk had nog geen gesloten broed. Het centrale raam dat ik lichtte om te controleren was wel compleet vol belegd met eitjes, zelfs nog geen larven. Als ik begin september de tweede behandeling met mierenzuur start, kan ik dit volk nog eens bekijken. Bij deze zestien volken zijn zes jonge volken van dit jaar en deze staan nu op 10 ramen. Vermits de ratenbouw wat is gestagneerd, blijft het hierbij en gaan ze zo de winter in. Ik stop volgende week met het voeren van een 1:1 suikeroplossing en begin ze dan verder op gewicht in te winteren met Api Gold siroop, net als de productievolken.

Drie apideakastjes heb ik onlangs overgehangen in zesramers. De toplatjes van de raampjes had ik met straps bevestigd in een darrenraam. Hier konden drie latjes aan de bovenlat en de resterende twee latjes aan de tussenlat worden bevestigd. Het raam heb ik dan tussen uitgewerkte ramen gehangen met voer en stuifmeel. Na een week is de koningin van twee volkjes al overgestapt op de naastliggende ramen. Het derde volk is spijtig genoeg leeg geroofd. Het vlieggat was slechts een bij breed, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat de koningin is gesneuveld en een klein radeloos volkje is natuurlijk een fijn banket voor andere bijen en even zoveel wespen.

Het vierde apideakastje krijgt nog een opzetbakje en gaat dan met 10 raampjes zo de winter in.