Lammerseizoen

Het eerste lammetje is vanmorgen geboren. De drie schapen waren weggekropen achter de Kempische kasten. Vermits ze niet kwamen aangelopen als ik arriveerde, wist ik al hoe laat het was. Moeder was niet in haar eigen stal, maar achter de Kempische kasten bevallen. Daar zal het ook wel warm geweest zijn. Ik droeg het lam in haar eigen stalletje en gaf de ooi wat brood, maar vrij snel vertrok ze terug met haar lam naar de bijenstal.

Lam, Ouessant