Verontreinigde bijenwas

Dit onderzoek kreeg ik daarstraks doorgestuurd via mail. Het is een Belgisch onderzoek naar de besmetting van bijenwas in de bijenvolken. Het artikel is volledig free acces en daarom plaats ik de link hier ter info. http://link.springer.com/article/10.1007/s00128-015-1511-y

Het artikel  is natuurlijk zeer waarheidsgetrouw en er valt niet te tornen aan de bekomen resultaten. Alleen beschouw ik dit als pure bangmakerij naar het publiek toe. Het is namelijk zo dat de honing in nauw contact staat met de was en dat bepaalde producten hierdoor zouden kunnen binnendringen in de honing die dient voor menselijke consumptie. Deels is deze vervuiling historisch, maar voor een belangrijk deel is het ook een hedendaagse vervuiling door de varroaproblematiek in de imkerij én de pesticidenproblematiek in de landbouw. 

Was is een vetstof en vermits pesticiden vaak lipofiel zijn, kunnen ze hier gemakkelijk in opstapelen. Maar er zijn in de natuur zo veel vetten. Vetten waar we als consument veel meer contact mee maken. En vermoedelijk zijn deze onderzoeken al wel gebeurt voor de vetfractie in melk en voor de vetten uit de vleesindustrie. En waarschijnlijk met hetzelfde afschrikwekkende resultaat. 

Er is echter nog een andere vetbron.  En veel gevaarlijker voor ons. Als mens hebben we namelijk het meest en innigst contact met ons eigen vet. Onze huid bevat bijvoorbeeld talgklieren. Hoeveel vervuiling, historisch of hedendaags, hebben we zo op ons lichaam zitten? Graag had ik deze resultaten eens onder ogen gekregen. Een onderzoek naar schadelijke producten in ons eigen huidsmeer. Door contact met allerlei chemische schoonheidsproducten, contact met onze leefwereld in het algemeen. Waarschijnlijk gaan we dan moeten concluderen dat we een enorm gevaar zijn voor onze medemens. Alleen is die even erg besmet. Vluchten kan wellicht niet meer.

Geef mij liever wat honing van mijn eigen bijen dan producten uit de supermarkt met een opgekleefd A4 aan chemische ingrediënten. De conclusie is simpel: honing is en blijft een natuurproduct en is dus even zuiver als de natuur zelf. Of we willen of niet, met deze aarde zullen we het moeten doen. En als ik lees over de vervuiling op de maan, vervuiling die daar is achtergelaten door een paar enkelingen, heb ik geen goed gevoel bij onze toekomst.

Maar wellicht loopt het helemaal niet zo’n vaart en worden we net als de varroamijt resistent tegen onze eigen vervuilende chemicaliën. De meest succesvolle parasiet, de grootste ‘pest’ aller tijden, is toch de mens zelf.