Juli

De laatste maand van het imkerseizoen. De laatste honingoogst en dan beginnen we met de strijd tegen varroa en het inwinteren om volgend jaar weer gezond verder te kunnen. De voorbereiding van het volgend jaar is dus eigenlijk al het begin van het nieuwe imkerjaar. Een efficiënte varroabestrijding voorkomt de bijensterfte die vaak al voor de winter optreedt. Een normaal bijenvolk van meer dan 20.000 bijen kan tot 10.000 mijten aan. Maar bij de ontwikkeling van de winterbijen krimpt het aantal broedcellen en worden de jonge bijen uiteindelijk te zwaar geïnfecteerd door de steeds hogere aantallen mijten. Als een volk echter voor de geboorte van zijn winterbijen, van de hoge varroadruk is ontdaan, gaat haar ontwikkeling gewoon door en stort het volk in het najaar niet in.

Na de honingoogst is dus het moment gekomen om de varroa’s te tellen op de bodemplaat. Deze wordt er nu gedurende 3 dagen weer ondergestoken. Niet langer want anders vinden de oorwurmen en de mieren deze interessante voederplaats en is er van een exacte telling zeker geen sprake meer. Om geen permanente voederplaats voor deze beestjes te creëeren, worden de bodems dan ook bijna constant opengelaten. Een produktievolk mag einde juli zeker niet meer dan 10 mijten per dag laten vallen en een jongvolk maximaal 5 mijten per dag. Deze jonge volkjes zijn immers opgestart met een oxaalbehandeling en bijgevolg met weinig mijten begonnen. Het is ook de bedoeling dat we ze tot in september kunnen gerust laten.

Als we nu tijdens de laatste honingoogst nog naakte zwermen opstarten met een jonge koningin, is deze best al aan de leg en geven we de zwerm 2 tot zelfs 2,5 kg jonge bijen mee. Vanaf half juli geven we ze ook liever uitgewerkte ramen dan waswafels. Ik bewaar echter geen uitgewerkte broedramen en begin elk volk op zuivere waswafels. Ik probeer dan ook om mijn jonge volkjes al in mei en juni op te zetten. Er zijn mogelijkheden zat om je volkenaantal te vermeerderen in de loop van het jaar. Zelf kies ik er wel voor om dit te doen met 100% wasvernieuwing per jaar. Dit gaat prima met de jonge volkjes die alleen maar waswafels krijgen. Een aantal produktievolken die ik als reserve inwinter, hebben ondertussen ook al de helft nieuwe waswafels gekregen. Door voerramen uit te halen in het vroege voorjaar,  broedramen af te leggen in het late voorjaar en gewoon door steeds ruimte te geven. Als ze dan in het voorjaar terug worden ingezet, krijgen ze begin april eerst een nieuwe broedbak bovenop. Deze moeten ze uitbouwen alvorens ze tegen eind april, begin mei een honingzolder krijgen. Op ditzelfde moment wordt dan de onderste broedbak gans verwijderd. Ook dit volk produceert dus zijn honing op nieuwe waswafels. Misschien zal het wel zo zijn dat deze enorme wasproduktie ten koste gaat van de honingproduktie, maar bergen volle honingpotjes in de kelder zijn niet mijn hoofddoel. Ook natuurzwermen beginnen elke keer opnieuw op verse was en laten de vervuilde raten simpel achter in het oude nest.