Opruimen serre

Citrusplanten, serre

slaplantjes, serre

Vandaag heb ik de isolatiefolie van de serre verwijderd. De plantjes kunnen dan maximaal profiteren van het zonlicht dat nu dagelijks in grotere hoeveelheden beschikbaar komt. De verwarming moet nu alleen ook volstaan om de nachtvorst buiten te houden. En om teveel warmte tijdens de dag te voorkomen, heb ik alvast de raamopeners terug geplaatst. Naast de gekochte slaplantjes heb ik vandaag ook wat spinazie, koolrabi, snijsla en tuinkers gezaaid. Kortom de planten die vanaf februari onder glas kunnen worden gezaaid.

Voor het grotere werk heb ik de frees een onderhoudsbeurt gegeven. Zodra ik wat meer tijd heb, kan ik dan het mosterdveld alvast omploegen. Naast de bijenhal heb ik het winterzeil van het zwembad vastgepind. Hierdoor zou de begroeiing moeten doodgaan en kan ik dit einde van de maand frezen om een moestuintje aan te leggen.

De bijen vlogen deze namiddag zeer schuchter wat naar buiten. Ik zag zelfs twee darren op de stand. In feite had ik ze eerst gehoord. Hun luide verontwaardige brom deed me even opkijken en ja hoor. Ik zag er een naar buiten komen, maar toen hij dadelijk terug naar binnen wou, werd hem dit belet door de andere bijen. Aan een andere kast zag ik hetzelfde, doch deze kon zich door zijn grotere gestalte wel terug naar binnen wrikken.