Propolistinctuur

Onlangs werd er op een bijeenkomst nog eens druk gepalaverd over het maken van propolistinctuur. Iedereen was het er over eens dat de propolistinctuur van 30% het beste is. En die moet dan worden gemaakt met een alcohol van 70°. Alleen kan men die alcohol niet vinden in de winkel. De ethylacohol van 96° is het enige alternatief. Alcohol van 96° lost echter ook de was deels op en we willen alleen maar de heilzame propolisbestanddelen extraheren. De discussie bleef dus aanhouden en ik heb me dan even verdiept in de juiste berekeningswijze. Eerst en vooral is een alcoholische graad een volumepercentage. Een mengsel van twee vloeistoffen wordt ook best aangegeven in volumepercentages. Dit wil zeggen dat de 2 vloeistoffen worden gemeten met een maatbeker. In dit geval dus 96 volumedelen alcohol en 4 volumedelen water. Indien we nu een alcoholconcentratie van 70° willen bereiken moeten we dus 70 volumedelen alcohol bekomen met 30 volumedelen water. Deze 70 volumedelen alcohol zitten in 100/96*70=73 volumedelen van ons 96°mengsel. We hebben dus nog 100-73=27 volumedelen water toe te voegen aan 73 volumedelen alcohol van 96° en we bekomen zo 100 volumedelen alcohol van 70°. Dit is de simpele regel van drie en iedereen was die simpel vergeten.

De volgende stap is nu het bekomen van een 30% propolistinctuur. Een oplossing van een vaste stof in vloeistof wordt liefst uitgedrukt in gewichtspercentages. Dit wil zeggen dat we de twee bestanddelen allebei gaan afmeten op een weegschaal. We hebben dus 30 gewichtsdelen propolis nodig in 100 gewichtsdelen alcohol van 70°.  We lossen dus 30g propolis op in 100g alcohol van 70°. Een alcohol-watermengsel is weliswaar iets lichter zijn dan water maar dit kunnen we afronden. Onze keukenweegschaal zal de 100 ml alcohol van 70° immers eerder aangeven als 100g dan als 98g. 

De juiste volgorde in de propolistinctuurproductie is dus eerst 73ml alcohol van 96° te mengen met 27ml water en in dit mengsel 30g fijngemaakte, zuivere propolisdeeltjes op te lossen. Na een week dagelijks intens schudden van dit mengsel, kan het worden gezeefd door een fijne doek en in druppelflesjes worden gegoten.