1 augustus 2012

De behandeling tegen de varroamijt is al 10 dagen bezig. Vandaag ben ik begonnen met de inwintering. Alle produktievolken hebben een voerbak gekregen en de eerste 2L voedersiroop. De kasten werden gewogen en met krijt heb ik het gewicht er op geschreven. Gedurende ongeveer 10 dagen ga ik ze 20 Liter siroop voeren en het uiteindelijk doel is dat ze allemaal even zwaar de winter ingaan. Na deze inwintering begin ik aan de tweede periode van de varroabehandeling. En in september dienen dan nog de jonge volkjes te worden behandeld en ingevoederd. Momenteel krijgen die nog dagelijks een honingpot met een suikeroplossing 1:1. Hierin drijven enkele kurken om verdirinking zo veel mogelijk te beperken. Door de lage suikerconcentratie in het voer, gaan ze nu nog verder met de uitbouw van de raten. Doel is om ze met zoveel mogelijk raten in te winteren. Eind september wordt de lege ruimte in de kast opgevuld met isolatie en kunnen ze na de winter dan verder van start gaan. Ik winter op deze manier kempische kasten voor 12 ramen in met 8 tot 10 ramen zonder noemenswaardige problemen. Binnen enkele jaren probeer ik mijn bijenbestand te stabiliseren rond 8 produktievolken. Om dit te bereiken heb ik dit jaar geprobeerd om 16 kasten inwinteringsklaar te krijgen. Momenteel heb ik er 12 waar ik tevreden over ben en nog 4 waar ik over twijfel. Die 12 zijn 3 jonge volkjes en 9 oudere. De meeste ‘oudere’ hebben echter ook een koningin van dit jaar. Het zijn echter kasten die dit jaar honing hebben geproduceerd en de volledige broedbak momenteel bezetten.

Alle canadapopuliern zijn nu geveld. De stammen moeten nog worden opgehaald en de bergen takken die  op het perceel liggen, worden vermalen tot biomassa. Pas in september wordt het perceel gefreesd met de bosfrees waarna ik kan beginnen met de heraanplant. Dit najaar zal zich dit beperken tot knotwilgen en kastanjes.