Bijvoeren bijen

De kasten gewogen. Kast 1 en kast 2 wogen 2 kg minder dan kast 3 en 4. Vermits ze de voorbije weken wegens meeste zonlicht ook het meest vlogen, zijn ze waarschijnlijk ook het verst gevorderd met hun broednest. Omdat ze eind januari de twee zwaarste kasten waren, toch maar besloten om op deze kasten een pak apifonda te leggen. Ze mogen nu zeker niet verhongeren. Volgende maand zullen we deze bevindingen kunnen controleren, als we dan ten minste rond de 15°C dagtemperaturen bereiken.

De bijen vlogen vandaag niet. Hopelijk krijgen we geen nat voorjaar na een koude winter. Maar misschien is dat alleen maar voor de bijenhouders een beangstigende gedachte. De bijen zelf overleven al veel langer dan de mens strenge winters en andere slechte weersomstandigheden. Waarschijnlijk is hun maatschappij beter georganiseerd dan de onze.

Ik vermoed dat de mens slechts daarin verschilt van de dieren dat hij zich zo interesseert in andere wezens en hun omgeving. Mochten de bijen naar een natuurdocumentaire kijken over de mens zouden ze wel eens op gekke ideeën kunnen komen. Wat zouden ze bijvoorbeeld denken van dit gedrag? Ze denken misschien dat dit een soort kwispeldans moet voorstellen?