Zomeroogst honing

Vermits de lindenbloei in Gerhagen al enkele dagen achter de rug is en ook de kastanjebloesems massaal afvallen, is daar de zomerdracht voorbij. Het moment om de honing te oogsten is dus aangebroken. Dat heb ik dit weekend dus gedaan. Er stonden vier productievolken en bij twee ervan heb ik de koningin vervangen. Morgen kan ik de behandeling met oxaalzuur doorvoeren en dat was een tweede reden om de honingbakken te verwijderen.

Ik heb in totaal 94 raampjes weggehaald. Kempische honingraampjes weliswaar maar dan toch goed voor iets meer dan 100 kg.

De volken aan het Waterbroek kunnen wachten tot het volgend weekend. Maar dan is het ook daar over en uit voor dit jaar. De laatzomerdracht en herfstdracht mogen de bijen voor zichzelf houden.

wekelijkse zwermcontrole

De wekelijkse zwermcontrole begint op zijn einde te lopen. Einde juni hebben meerdere volken al afgezien van hun verdere zwermplannen. Een zwermcel vinden die werd belegd, wordt een zeldzaamheid. De darrenramen die regelmatig werden uitgesneden, worden in sommige volken nog wel uitgebouwd, maar niet meer belegd. Ze worden nu volgestouwd met nectar. De laatste zomerdracht is hier volop bezig. Binnen twee weken is deze dan ook weer afgelopen. Linde en kastanje gonzen nu van het aan en af vliegende bijengeweld. Aan de bijenhal is geen doorkomen meer aan. Toch niet langs de voorkant. Met honderden tegelijk wordt de vliegspleet overrompeld. Het lijkt wel Zaventem op een topdag.

Waar ben ik dan op dit moment mee bezig? Bij de wekelijkse controle haal ik steeds de verzegelde honingramen weg om plaats te bieden voor de zomerdracht. Maar de hoge luchtvochtigheid belet momenteel wel een vlotte indikking van de honing. De verzegeling gaat zeer traag en alle 24 honingramen zitten bijna vol met verse nectar. Onder in de broedbak is zelfs de koningin op zoek naar een lege cel om haar ei in kwijt te kunnen. En daar komt nog bij dat er naast nectar ook zeer veel stuifmeel binnen komt. De meeste volken hebben al drie of vier platen vol stuifmeel in de broedbak. De buitenste ramen die vorige maand nog werden gebruikt voor het broed, worden nu niet meer belegd. Ze komen weer vol nectar te zitten. Het broednest begint in te krimpen en de bijen slaan volop hun wintervoorraad in. Ik probeer op deze trend in te spelen. De koninginnen worden sinds vorig weekend uit het volk verwijderd. Niet bij alle volken tegelijk want dan zou ik het binnenkort veel te druk krijgen. Na twaalf dagen dien ik de aanwezige moercellen te verwijderen en laat ik enkele koninginnen vrij om het onder elkaar uit te vechten. Sinds de negende dag is er geen open broed meer te verzorgen en kunnen alle bijen worden ingezet voor de laatste dracht. Na 24 dagen is alle verzegeld broed uitgelopen en zitten alle varroamijten op de bijen én bereikbaar voor de zomerbehandeling met oxaalzuur. Deze kan dan zonder probleem worden uitgevoerd vermits er dan geen honingbakken meer op de volken staan. Om dit allemaal bij te houden is een agenda een absolute must.