24 januari 2016

Vandaag zijn de afwateringsgrachten weer volledig opengemaakt. De afvoer naar de beek kan nu weer vlot verlopen. Vermits de kikkers vanaf februari al kunnen denken aan hun voortplanting en omdat ze volgende week toch zacht weer voorspellen, was dit niets te vroeg.

En dat er volop kikkers aanwezig zijn, was duidelijk. Samen met de plantenresten kwamen er heel wat kikkers naar boven. Bij deze temperaturen mag dat echter geen probleem zijn. En niet alleen de bruine kikkers, ook de vuursalamander kwam ik enkele keren tegen.

bruine kikker

vuursalamander

Maar ook andere tekens duiden al op het nakende voorjaar. Ik merk al enkele dagen dat de groep ganzen die overvliegt weer groter wordt. Net of ze zich klaarmaken om weer te vertrekken. Zo zijn de kieviten ook terug. Gisteren een groep van 3 gezien in een weide. Toen had ik spijtig genoeg mijn camera niet bij. En die had gisteren wel meer van pas kunnen komen. Ik had een vrij zicht op de plaatselijke buizerd, ik stond even op 3 meter van een scharrelend goudhaantje in de bramen en kwam even dicht bij een koppel sijsjes en een koppel groenvinken. Het viel me wel op dat het koppeltjes waren en niet de grote groepen van vorige week. Zouden die ook al gaan vertrekken?