9 december 2015

De temperaturen blijven te hoog voor de tijd van het jaar. De discussie over de oxaalzuurbehandelingen komt elk jaar weer terug in december. Nu of nog wachten? We hebben eind oktober enkele vriesdagen gekregen en bijgevolg zouden de volken nu broedloos moeten zijn. Een volk wordt natuurlijk niet alleen broedloos door enkele koude nachten. Wellicht is het korter worden van de dagen ook van belang. En zoals bij de meeste dieren wordt de vruchtbaarheid natuurlijk ook bepaald door het voedselaanbod. In dit geval de beschikbaarheid van stuifmeel. We weten dat een volk terug broed aanzet vanaf de langste nacht als de dagen terug beginnen te lengen. Maar we weten ook dat een volk dat zwaar is besmet met varroa gewoon langer doorbroed. Kunnen we dan wel later behandelen dan december? Ik denk persoonlijk van niet.

 

Vermits het niet koud genoeg is voor een compacte wintertros, zal druppelen weinig effect hebben. Een behandeling door verdamping gaat echter beter als de bijen losser zitten. Dit jaar zou dit wel eens de beste behandelingswijze kunnen zijn. Ik ga er in elk geval voor.

Maar de vraag blijft of ze nu broedloos zijn of niet. Een volk openen om de ramen te lichten vind ik niet aangeraden. Binnen enkele maanden doen we de kasten ook pas open bij temperaturen boven 15 graden. En juist nu hebben de bijen zich uit de naad gewerkt om hun huisvesting klaar te maken voor de winter. Alle gaten en kieren hebben ze minutieus gedicht en elke verstoring verbruikt extra wintervoorraad. Regelmatig hoor en lees ik over temperatuurmetingen in een volk en daar ben ik even op doorgegaan. De laser die ik heb aangeschaft, zou hier wel eens voor kunnen dienen. broedloos, temperatuursmeting bijenvolkDeze kan natuurlijk niet meten in de tros, maar alleen aan een oppervlakte. Maar we weten allemaal dat de dekplastiek warmer aanvoelt als er broed aanwezig is. Als er een kerntemperatuur is van 35 graden in de tros bij broed en slechts 25 graden zonder broed, blijft er dan wel een verschil van 10 graden. En vermits warmte stijgt moet dat temperatuurverschil naar boven doorstralen en meetbaar zijn. Met dit toestel meet ik nu de temperatuur van het dekplastiek en ik richt me dan vooral op de middelste straatjes.

broedloos, temperatuursmeting bijenvolk

Op 30 oktober kon ik slechts bij drie volken een temperatuur meten boven 20 graden. De rest zat toen rond de 17 graden, zoals de omgeving. Ik heb er toen nog niets uit geconcludeerd en heb vandaag weer gemeten. Bij een buitentemperatuur van 11 graden, las ik bij de meeste volken een temperatuur van 12-13graden. Boven alle straatjes was de temperatuur dezelfde. Slechts bij 1 volk kon ik een temperatuur opmeten van 19 graden en slechts boven de twee middelste straten. Daarbuiten was de temperatuur ook 13 graden. Ik zal er dus nu van uitgaan dat dit volk nog wat broed heeft. Het toestel kan ook warmtebruggen meten, het verschil dus tussen het oppervlak en de omgevingstemperatuur. Bij een klein verschil is de isolatie dus prima en het toestel geeft dit ook aan met een groen ledlampje. Bij een groot verschil zien we een rood ledlampje en hebben we dus in de bouwsector te maken met een warmtebrug, of koudebrug zo je wil.

broedloos, temperatuursmeting bijenvolk

Ik heb ook deze meting geprobeerd en kreeg alleen een rood lampje bij die ene kast. Daar was dus een duidelijk meetbaar temperatuurverschil tussen het plastiek en de omgevingstemperatuur. Dit zou wel eens simpel kunnen zijn. Rood lichtje betekent broed en groen broedloos.

In het voorjaar zal ik dit nog enkele keren testen om eventueel te kunnen meten wanneer er terug broed is in een volk. Dus om te meten of er een leggende koningin aanwezig is. Wellicht is dit wishful thinking maar ik vind het toch de moeite om verder te testen.