Leggende werksters

Het vijfde apideakastje blijkt moerloos te zijn. De koningin is vermoedelijk niet thuisgekomen van haar bruidsvlucht.

Vandaag heb ik het kastje even gecontroleerd en er waren eitjes. Ze lagen met meerdere per cel en erg wanordelijk. Dit is duidelijk het resultaat van één of enkele leggende werksters. Ze leggen meerdere eitjes per cel en vermits hun achterlijf korter is dan dat van een koningin, liggen de eitjes niet perfect op de bodem van de cel, maar eerder tegen de kant. Ik weet niet of de meerdere eitjes door één werkster in dezelfde cel zijn gelegd of door meerdere werksters telkens één eitje. Deze eitjes zijn echter steeds onbevrucht en bijgevolg geven ze dus enkel darren. Een volk met leggende werksters aanvaard geen koningin zo lang er werksters aanwezig zijn die zelf leggen. Ze afschudden op enkele honderden meters van de stand is nu niet aan de orde. Een apideakastje bevat hier niet voldoende bijen voor en ze zijn ondertussen natuurlijk ook allemaal even bejaard. Ik zal ze nog even laten betijen en later nog eens een foto maken.

leggende werksters