4 mei 2015

Vandaag de twee volken bij Fons gecontroleerd. Kast 19 had nog steeds geen eitjes en ook geen open broed meer. De koningin zat tussen haar onderdanen wat triestig te wezen en ik heb ze dan maar geëuthanaseerd. Het volk is nog steeds vrij klein en ik liet twee gesloten doppen staan. Een derde, kleinere, heb ik maar vernietigd. In een klein volk verwacht ik geen afzwermende koningin. De eerstgeborene zal wel de kans krijgen om haar rivale te doden. Naar het schijnt, knagen de bijen de zijkanten van de dop dan wat weg, waardoor de loslopende koningin haar rivale in deze dop kan doodsteken. Het betreft in dit volk dan ook geen zwermgebeuren, maar een stille moerwissel. Als de oude koningin nog enkele eitjes kon leggen, had ik ze wel laten zitten als reserve tot na de bruidsvlucht van haar opvolgster. Maar vermits ze helemaal niets meer deed, heb ik ze alvast verwijderd. Volgende week verwacht ik een dop te zien met open dekseltje en een tweede dop die deels is weg geknaagd. Het volk ernaast, in kast 2, doet het goed. De middelste honingramen hebben al wat nectar binnengekregen en in de broedkamer waren slechts 2 speeldopjes te vinden, niet belegd. Deze volkscontrole is nu verder wekelijks nodig.

Vermits men morgen de ganse dag regen voorspelt, heb ik maar besloten om de geplande controles dan maar vandaag te doen. Vooral omdat het kast 11 en superkast 12 betreft. Dit volk kreeg zaterdag immers al haar derde honingbak. Na twee vliegdagen was deze vandaag ook al vrij zwaar. De drie honingkamers werden even aan de kant gezet en de broedkamer doorzocht. Vandaag vond ik de koningin pas bij de tweede keer doorzoeken van de ramen. Ik kwam hierbij slechts twee onbelegde speeldopjes tegen, maar besloot toch maar om nu al een koninginnenaflegger te maken. Het raam met de koningin en nog twee ramen met opzittende bijen heb ik in een lege kast gehangen. Ik heb er nog twee voerramen en een waswafel bijgegeven en dit volkje verplaatst naar de stand in Gerhagen. Door het maken van deze kunstzwerm, is de zwermstemming uit het volk verdwenen. Alhoewel deze de voorbije week blijkbaar goed was onderdrukt, verwachtte ik hier wel problemen mee. Men geeft veel regen de volgende week en als er zoveel bijen binnen zitten in een overvolle kast en maar werkloos moeten toezien, gaan ze uit verveling natuurlijk zwermcellen aanmaken en dan zou een van de eerste mooie dagen een week later wel eens een zwermdag kunnen zijn. Nu zit de kast bij regen nog steeds overvol, maar het volk kan niet meer zwermen. Ze heeft binnen 9 dagen, als alle broed is verzegeld, ook geen broed meer te verzorgen en alle bijen kunnen dan massaal worden ingezet voor het binnenhalen van de nectar en de verzorging hiervan in de honingkamers. De bijen zetten nu redcellen aan die vermoedelijk zeer veel doppen gaan opleveren en zeer veel zwermen om al het werk teniet te doen. Om dit te voorkomen moet ik de kast binnenkort nog eens doorspitten om deze doppen te vernietigen. Na 9 dagen is er geen enkel open broed meer in de kast en kan het volk dit niet meer zelf oplossen. Wordt er langer gewacht zou er al een eerste redkoningin kunnen uitlopen. Als ze namelijk een redcel maken van een larve die ouder is dan 2 dagen, loopt ze al voor de tiende dag uit. Dit breken van de redcellen dient zeer omzichtig te gebeuren: Het tijdschema dient minutieus te worden gevolgd. En er mag absoluut geen dop worden gemist. Hierover volgen de volgende dagen dus nog wel wat berichtjes. Ik heb ook nog het volk ernaast, in kast 11 nagekeken en dit keer zag het er beter uit dan vorige week. De koningin was rustig, net als haar onderdanen en er waren zeer veel eitjes te zien. Het gaat dus de goede kant op.