22 januari 2015

Putje winter en de bijenkoningin is al terug begonnen aan de eileg. Weliswaar nog maar miniem maar toch al een begin. Vermits op dit moment de broedtemperatuur moet worden bereikt met een kleiner aantal bijen en bij lage temperaturen, help ik ze graag een handje. De isolatie onder het dak van de Kempische kasten heb ik nu pas aangebracht. Een dik pak kranten dat nu blijft liggen tot de honingzolders worden geplaatst. Dan zijn we al begin april. Ook ga ik nu regelmatig de kasten even heffen langs achter, om het gewicht te bepalen. Ik luister naar het rustige gezoem met mijn oor of een stethoscoop tegen de kast en bekijk even de bodemplank. De 14 volken in hun Kempische lijken het momenteel goed te doen. De ecokasten hou ik zo veel mogelijk gesloten om ze niet te verstoren. Alleen bij zonnig weer, als er enkele bijen uitvliegen, kijk ik even door het onderste kijkraam. In februari ga ik ook bij deze kasten het dak even lichten om de, altijd aanwezige, isolatie te controleren en eventueel aan te vullen.