Interessant leesvoer

Als er mensen zijn die net als ik graag oudere magazines lezen. En die het Engels machtig zijn. Ik heb hier nog enkele nummers liggen van het American Bee Journal. Zelf heb ik ze ook gekregen en doorgenomen. De artikels die me interesseerden, heb ik gekopieerd. Het betreft de jaargangen 1993 tot 2009. Welnu, die geïnteresseerde mag ze komen halen. Een ganse brok informatie uit het verleden. Weliswaar uit het nabije verleden, het verleden mét varroa. Ze is me zeer dienstig geweest en kan dat wellicht nog voor anderen zijn.