Bodemschuif

Zopas bij alle kasten de bodemschuiven uitgehaald. Praktisch het ganse jaar liggen ze onder de kasten zonder ze af te sluiten. Er is dan verluchting mogelijk zonder tocht te veroorzaken. Nu heb ik ze weggehaald om de kasten toch iets meer aan de kou te onderwerpen. Het is de bedoeling dat ze binnen een 5-6 tal weken broedvrij zijn om ze dan te kunnen behandelen tegen varroa. De controle van de bodemplaat leverde bij alle kasten gigantische hoeveelheden stuifmeel op. Ze hebben dus de laatste dagen nog een flinke voorraad kunnen binnenhalen. Dit duidt er ook wel op dat ze nog zeer veel broed hebben te verzorgen. Slechts een enkele varroamijt was te bespeuren. Dit is de natuurlijke val op 1 week en dus prima. Natuurlijk moet ik ook rekening houden met het feit dat de mijten op de bodemplaat kunnen opgeruimd worden. Ik heb echter geen oorwormen gezien, alleen mieren. En mieren zoeken volgens mij alleen maar naar de suikerkristallen en eten geen mijten. Enfin, de kasten zijn allen op gewicht en we kunnen nu alleen maar afwachten.