Drainage perceel

Het perceel dat onlangs werd ontbost, is nu tijdelijk ingezaaid met winterrogge en het eerste deel begint al op te komen. Een lichte groene waas verschijnt over de bodem.

winterrogge

Om het perceel iets te draineren ben ik bezig om de oude afwateringsgracht terug open te maken. Nu de canadapopulieren weg zijn, wordt er natuurlijk minder water uit de grond gehaald. We zullen later zien of dit een verschil maakt. De gracht is nu ongeveer over de helft van de lengte opengemaakt.

afwateringsgracht

Het eerste perceel dat ondertussen bijna volledig is aangeplant, wordt in de komende maanden weer gemaaid. Door het maaisel stelselmatig te verwijderen, probeer ik de bodem zo arm mogelijk te houden om de originele flora te bekomen en te behouden. Het was me dit jaar al opgevallen dat de wilde Bertram, de watermunt, het leeuwenbekje en de wespenorchis zich sterk hadden uitgebreid. Hopelijk krijg ik het ooit zo ver dat de netels en de distels bijna helemaal verdwijnen.

maaien onderbegroeiing