Apifonda

Vorige week heb ik op 2 kasten, die ik wat licht vond, een pak apifonda gelegd. Een gat in de zak en pal op de ramen, met de plasticfolie erover. Vermits de bijen deze pakken nu al voor de helft hebben verwerkt, ben ik van mening dat ze dit nodig hadden. Zolang het warm genoeg is en ze kunnen uitvliegen om water te halen, zullen ze dit wel verbruiken. Ik heb daarom besloten om elke kast die morgen nog iets te licht weegt een pak apifonda te geven. Zolang ze niet in wintertros zitten en broed hebben, is het onder het plastic voldoende warm om deze energiebron aan te spreken. Ze kunnen dan de voerramen zelf wellicht beter bewaren voor de winter. Ik geloof nooit dat deze manier van extra voergift kwaad kan op dit moment. Het weer is te zacht tijdens het najaar en de late zomer terwijl er geen dracht meer is. Ook vorig jaar heb ik nog tot half oktober regelmatig wat bijgevoerd. De kasten hebbben blijkbaar nog veel broed in het najaar zonder veel drachtmogelijkheid.

Mijn schoonvader slingerde vroeger steevast op 21 juli en begon daarna aan de inwintering. Ik krijg zo stilaan het idee dat we vroeger moeten gaan slingeren omdat er geen drachten meer zijn en tegelijkertijd later moeten inwinteren omdat het nog laat in het najaar te zacht is. Misschien volgend jaar pas in september inwinteren in plaats van in augustus.