18 augustus 2012

Vermits er vandaag temperaturen worden voorspeld van 37 °C, heb ik besloten om de tweede thymovarbehandeling maar even uit te stellen. Vanmorgen om 7 uur heb ik dan de beroker aangemaakt om een controle te doen van de kasten in Gerhagen. Er was dan gisteren toch nog gezwermd. Een broedaflegger van april die het zo goed had gedaan dat ze op een volle bak van 12 ramen zaten. In juli hadden ze zelfs een honingzolder gekregen en hadden hem volgedragen. Wellicht had ik hem na het slingeren een tweede broedbak moeten geven. Ze hadden één raam met twee mooie gesloten doppen. Volgende week eens luisteren naar de tuter.

Een segeberger baarde me wat zorgen omdat ik maar geen broed kon vinden. Vandaag echter brias op 2 ramen. Hare majesteit is dus toch herbegonnen met haar taak. Twee Kempische kasten zitten zonder broed. Een is al praktisch leeg. Ik heb enkele uitgewerkte ramen opzijgezet voor de 3 jonge volkjes die nu op 7 ramen zitten. De tweede heeft nog veel bijen, maar als ze volgende week nog geen broed hebben, wordt de kast ook verwijderd.

De zwerm heeft bijna alle ramen opgewerkt voor de bovenste helft. Op 2 ramen zijn de meeste cellen gevuld met telkens 1 eitje. Het was dus een zwerm met leggende koningin. Dit volk compenseert dus mijn eigen zwerm. 

Tien volken zien er dus prima uit. Eén heeft deze week gezwermd. Eén is al opgeruimd en een derde is nog een twijfelgeval.

Morgen wordt de nieuwe imkerij geopend in domein Hengelhoef. Misschien toch eens naartoe gaan. http://www.limburgs-landschap.be/contact.htm