imkerijmethode 2012

Sinds 2009 noteer ik in een agenda wat er wordt gedaan met de bijen en hoe het met de natuur is gesteld. Naar het einde van elk jaar toe wordt dit eens bekeken en een plan opgesteld voor het volgende jaar. Ik schrijf de planning in op de eerste dag van de maand en de exacte afhandeling hangt dan o.a. af van het weer. Dit systeem van noteren heeft nu al geleid tot een methode voor het ganse jaar 2012. Het is absoluut geen perfect systeem en er wordt jaarlijks aan gesleuteld. Maar alleen door te noteren wat ik zelf zie en wat ik lees en hoor, kan ik iets bijleren en het systeem voor mij steeds verbeteren.

Wat stond er nu ingeschreven voor januari 2012:

Huiswerk:  *Kasten bijmaken, repareren en verven, merkteken op kastfront verven.

                *Zelf maken bodems met varroabodem en schuif

                *Maken dekplanken met voergat in midden en met bijendrijvers

                *Segenbergers aankopen en verven.(4st)

                *Maken verloopplank Kempisch naar Segeberger(4st)

                *Bestellen benodigde broedramen

                *Darrenramen bijmaken verdeeld in 2 horizontaal of 3 verticaal

De bodemschuiven zijn nog niet gemaakt en de dekplanken en darrenramen evenmin. Of ik segebergers ga bijkopen, ben ik nog niet uit.

Standwerk:°Ganse jaar bodem open.

                 °Nog geen isolatie op dekplank in januari, folie laten liggen onder dekplank.

Met een open bodem bedoel ik wel dat de varoaschuif niet dicht aansluit. Ze ligt wel onder de kast om koude tocht te vermijden van de bodem. De wind kan er niet onderin blazen en er is toch ventilatie mogelijk.

Wat staat er ingeschreven voor februari 2012:

Huiswerk: *Bij een verlaten kast: alle dode bijen in bokaal en spoelen met water en zeep: door honingzeef gieten en de bijen zitten in grootste en mijten in kleinste zeef: meer dan 1/10 is teveel!

Dit is nu gebeurt en het heeft me toch weer wat wijsheid opgeleverd.

Standwerk: °Isolatie op dekplank leggen

                  °Wekelijks wegen kasten tot aan de kersenbloei en eventueel bijvoeren met deeg,

                  °Volken moeten nu minimaal 4 straten bezetten met bijen, te zien aan wasmul door enkele dagen de varoalade er onder te schuiven.De buitenste 2 niet meetellen!

                  °Boven de 10°C is de helft van de bijen buiten: Elke seconde 1 bij die terugkomt zijn 2000 bijen buiten en dus 4000 in totaal.

                  °Zwakke volken vlieggat nog klein laten. Bij andere vlieggat openen.

Het is nu nog zo koud dat er geen bijen vliegen en om de wintertros niet te verstoren, worden ze momenteel ook niet gewogen.