Imkercursus

Vandaag ging de les over imkermaterialen. Van de kast tot de honingverwerking. De lesgever had zeer veel materiaal meegebracht. Mijn eerste jaar zelfstandig imkeren heeft me echter reeds vertrouwd gemaakt met deze materialen. Maar het contact met de medeleerlingen is steeds een verfrissende ervaring. Volgende zondag is de maandelijkse vergadering van de Verenigde Taxanders en die handelt over koninginneteelt. Ook de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de club wordt dan gehouden voor de lezing en er is me gevraagd om even te spreken over de wettelijke varroabestrijding. Er schijnt hierover nog al wat verwarring te bestaan en als dierenarts dien ik de situatie even uit te klaren. Ik ben wel van plan om even een kleine enquete te houden. Ik ben wel eens benieuwd welke en hoeveel imkers een bepaalde methode toepassen. Door volledig anoniem te werken, hoop ik een goed beeld te krijgen van de situatie. Hierover meer volgende week.

Ik hoop morgen, als de temperatuur  rond de 10 graden draait, enkele mooie foto’s te kunnen maken van de bijen op de bloeiende krokussen. Ik ga ook eens controleren hoever de wilgenkatjes al staan.