Wegen kasten

Vandaag ben ik de bijenkasten nogmaals gaan wegen. Want meten is weten! Alleen kast nummer 4 is 500g lichter geworden. De rest heeft hetzelfde gewicht als op 1 januari. Met het voer zit alles dus nog goed. De bodemplaat, die nu los onder de bak ligt, geeft aan dat alle volken nog vooraan in de kast zitten. Kast 1 heeft echter geen mul op de bodemplaat. Ik hoor ze nog wel zoemen en ik zie geen massa dode bijen op de bodem liggen door de vliegspleet. Het zal dus wel normaal zijn. Deze kast heeft het meest schaduw en zal waarschijnlijk nog geen broednest zijn begonnen. Als het volgende week zachter weer wordt, zoals voorspeld, zal ik binnen 14 dagen de kasten terug wegen. Als de groei van het broednest op gang komt, zou het wel eens snel kunnen gaan met het reservevoer. Om de kasten te wegen gebruik ik momenteel een unster waar ik een metalen stripje aan heb bevestigd. Zodra de kast los komt van de bodem en dus het hoogste gewicht aangeeft, blijft dit stripje op die plaats hangen en kan ik dat aflezen. Ik hoef de unster dus niet meer op ooghoogte te gebruiken. De volgende keer te fotograferen natuurlijk. Om absoluut zeker te zijn dat ik over voldoende voer beschik, zou ik toch graag enkele pakken apifonda gaan kopen. Op het laatste moment nog beginnen in het rond te vliegen is niet zo prettig. Vorige week was ik al naar de AVEVE winkel te Mol-Ezaart gereden, doch daar bleek de winkel te zijn overgenomen door nieuwe uitbaters. Deze verdelen geen imkerprodukten meer en ik zie me dus genoodzaakt om naar Heusen-Zolder te rijden voor mijn aankopen in de toekomst. Dit is niet verder maar die winkel is niet elke dag open en dat maakt het soms wat moeilijker om te coördineren met een huisvisite. Tot half februari ben ik in elk geval nog safe.