Imkercursus

Gisteren de eerste les achter de kiezen gekregen. De kennismaking met de bijen en de bijenteelt. Deze landbouwtak is niet, zoals vaak gedacht, belangrijk voor zijn honingproduktie. We produceren in ons land slechts 12 % van het landelijk verbruik. Het grootste belang van de bij is haar taak als plantenbestuiver. 85% van de bloeiende planten zouden afhankelijk zijn voor hun bestuiving van de bijen en ze zorgen zo voor de instandhouding  van meer dan 30.000 plantensoorten. Zonder deze bestuiving zouden de vruchten en het zaad van veel planten van mindere kwaliteit zijn. volgens een studie uit 2000 in België en Luxemburg zou de economische waarde van de bij voor de appeltteelt goed zijn voor 268.846.470 dollar, haar waarde voor de aardbeiteelt vertegenwoordigd 79.114.880 dollar, voor de komkommerteelt 17.085.330 dollar en voor het koolzaad 6.739.200 dollar. Haar totale marktwaarde zou hier 474.560.225 dollar bedragen en ze staat daarmee op de vierde plaats na de runderen, de varkens en het gevogelte, maar voor het schaap. Dit zijn toch wel bedragen die doen duizelen. Van een nuttig dier gesproken!

Nog enkele wetenswaardigheden over de bij: Ze vliegt over een afstand van 3km of 28km² om nectar op te halen. Ze weegt zelf 82mg en kan 72mg nectar meedragen. Om 1 liter nectar te verzamelen moet ze 70.000 vluchten doen. Per vlucht bezoekt ze tot 1.000 bloemen. En voor een kilo honing, dus 2 potjes, is ze 6 keer rond de aarde gevlogen en heeft ze zelf per ronde 28 g verbruikt.

Deze getallen maken de mens nederig. Waar zouden we zijn zonder bijen? In elk geval was de interesse voor de cursus zeer groot. Het zaaltje zat vol. Hopelijk kan deze vernieuwde belangstelling voor de bijenteelt en de verjonging van het imkerheir, het tij doen keren voor de toekomst van onze kleine honingproducent.