De bijenhal is klaar

De nieuwe bijenhal is nu klaar. Het is nu wachten op een week met zacht weer om de kasten te verhuizen. Tweede helft van februari hopelijk. De kasten stonden de voorbije graden bij temperaturen tussen -2 en + 10 °C. De gewichtscontrole van de kasten is nu ook voor de eerste keer gebeurd. Hiervoor heb ik de kasten met een unster langs achter even opgelicht en het resultaat wordt genoteerd. Op deze manier moet ik na enige tijd hiervan kunnen aflezen hoeveel voer de bijen nog hebben, of in de zomer, hoe de voorraden aangroeien. Niet elke kast is in lege toestand even zwaar en ze hebben waarschijnlijk ook niet allemaal exact evenveel bijen opzitten. Het gaat hem echter vooral om de veranderingen van een kast in vergelijking met de andere kasten en niet zozeer om een exacte waarde. De gemeten waarde gaan van 18 tot 24 kg. Als eind volgende maand een kast meer gewicht heeft verloren dan de anderen, dient ze misschien te worden bijgevoederd.


De nieuwe bijenhal:

310110 010-800


310110 009-800

 


De ganzen vliegen weer volop. Wellicht is dit het allereerste begin voor de terugkeer naar het noorden. Binnen enkele weken zullen ze dan weer verdwijnen tot het najaar.

310110 011-800