Reinigingsvlucht

Vandaag rond 14 uur eens gaan kijken bij de bijen en wat een activiteit! De 3 eerste kasten wiens vlieggat in de zon lag, vlogen enorm. Steeds nieuwe bijen vlogen af en aan, terwijl anderen druk bezig waren om de lijken uit de kast te sleuren. Alle troep die zich onderaan verzameld kieperen ze nu buiten. In dit filmpje is te zien hoe de bijen hun afgestorvenen over de rand kieperen. 

De vogels zullen er blij mee zijn. Misschien passeert er vannacht wel een egel om de lijkjes op te ruimen tussen het gras.

Kast nummer 2, die me onlangs nog wat zorgen baarde, bleek nu zelfs het actiefst in de opruimactie. Ik beschouw dit maar als een goed teken.

De temperatuur schommelde de voorbije dagen tussen -1 en 13 °C!