15 april 2016

Nu gaat het wel echt snel! Imker pas op uw bijen! De volken zijn de voorbije weken zo enorm gegroeid dat ze uit hun kasten lijken te barsten. Meerdere volken in mijn Kempische kasten zitten op 10 tot zelfs 12 (!) ramen met verzegeld broed. Vorige week heb ik reeds ramen met broed naar de smelter verwezen. Vermits er nog geen darren waren, was een broedaflegger nog niet aan de orde. Ik verwachte zodoende al de eerste zwermen tegen het einde van deze maand. Vandaag bij de controle van enkele volken blijkt dat er niet ver vanaf te zijn. Ik zag een enkele dar rondkruipen en meerdere cellen staan op uitlopen. Begin mei vliegen er dus darren. 40 dagen na de eileg. 16 dagen na het uitlopen van deze darren. Alle vier gecontroleerde volken hadden al speeldopjes, doch bij één volk waren er meerdere belegd!

Het raam met de koningin even aan de kant gezet en alle ramen afgeslagen om werkelijk alle doppen te kunnen vernielen. Alle 12 ramen hadden brias. “Broed in alle stadia”. De waswafel van vorige week was gans uitgebouwd en belegd. Ik vond vijf belegde doppen en een tiental lege. Ik heb ze allen vernield en ga volgende week voor een tusssenaflegger van dit volk. In elk geval heb ik vanavond alles klaargemaakt om andere volken met zwermplannen dadelijk te kunnen behandelen. Bij het vinden van belegde zwermdoppen wordt de broedbak dan boven een separator op de honingbak gezet. Onder de honingbak en het koninginnenrooster komt dan een bak met waswafels en twee broedramen uit die broedbak. Natuurlijk blijft de koningin boven en de broedramen die naar onder gaan, bevatten vooral open broed. Zwermdoppen worden vernietigd. Na 9 dagen wordt dit onderste broed vernietigd, samen met de hierin geslopen varroamijten. Boven is het volk alle bijen van de honingzolder, zijn vliegbijen en twee broedramen kwijt. Dit volk geeft voorlopig zijn zwermplannen wel op en kan dan na die 9 dagen terug naar onder worden verplaatst.

Het beste volk van elke stand zal in de eerste helft van mei de larven leveren voor de koninginnenteelt in zulke tussenaflegger. Maar voorlopig dient een tussenaflegger dus alleen als zwermstoppende behandeling. Maar welk is dan het beste volk van de stand? Ik geef punten hiervoor op drie criteria. Één punt per broedraam, één punt per honingraam en één punt per controle zonder bijensteek. Simpelweg het volk met de meeste punten is de winnaar van de stand. En om niet al mijn eieren in hetzelfde mandje te leggen, doe ik dit voor twee standen. Door op deze manier telkens te selecteren van het beste volk hoop ik mijn lokale bijen steeds verder te verbeteren. Spijtig genoeg ben ik vandaag ook een volk tegengekomen dat al is uitgesloten van verdere selectie. In plaats van mooie rustige raamvaste grijsjes, waren in dit volk ongeveer 50% ‘oranjebandjes’ en ze liepen ook veel zenuwachtiger rond. Ze waren naar mij toe weliswaar zachtaardig, maar deze koningin is duidelijk aangepaard met teveel vreemde darren en ze gaat er zo snel mogelijk uit. Ik wens deze ‘carnifastbijen’ niet. Alhoewel ik geen voorstander ben van raszuivere bijen, kan een wilde mix mij ook niet bekoren.