Volksvermeerdering

Dit filmpje duurt een uur en het handelt over Amerikaanse toestanden met pakketbijen, maar het zet je aan het denken. Ook hier, in onze contreien, kunnen we er iets mee. Ik denk dan aan de volksvermeerdering volgens de Hohenheimmethode.