Ecokast

Hier staat ze dan in volle glorie te blinken: de ecologische bijenkast ofwel een verbeterde Warrékast. We zullen dit jaar eens bekijken wat dit allemaal betekent. ‘Ruche Populaire’ of ‘People’s Hive’ wil toch al iets zeggen. Natuurlijk ga ik de Kempische kast niet verlaten. Dat blijven mijn productiekasten. Vorig jaar heb ik zo met enkele Segenbergerkasten geïmkerd en die zijn me niet bevallen. Deze ecokast is echter geen test naar de toekomst toe. Ik wil ze simpelweg eens proberen. 

ecokast

Ik moet de toplatjes nu nog voorzien van een reepje wasraat en dan kan ik tegen begin mei hier een aflegger op zetten. Ideaal zou zijn om hier een zwerm op te zetten. Doch zelfs een bevruchtingsvolkje met een moerdop moet mogelijk zijn. De kast bestaat uit de bodem, vier broedbakken met kijkraam, een voederhoogsel, een isolatiebak of quilt en een dak. Ze is tweemaal behandeld met lijnolie en de poten en het dak zijn gemaakt van hardhout.

Werken met de ecokast, een Warrékast of een Top Bar Hive wordt soms omschreven als bijen houden zonder imkeren. En juist dat wil ik ervaren of ontkrachten. Wordt dus vervolgd…