Bedraden van ramen

Vandaag ben ik begonnen met het bedraden van de nieuwe ramen. Vermits ik nu de oude ramen uitstoom en hierbij de draad niet meer verloren gaat, plaats ik ook draadoogjes. Hierdoor wordt de draad niet zo strak in het houten raampje getrokken. Het is wel wat meer werk, maar ik kan ze nu gemakkelijker hergebruiken.

draadoogjestang

draadoogjestang

draadoogjes

broedramen, draadoogjes

Ik heb vandaag ook alle volken gewogen en ben geschrokken van het gewichtsverlies van sommige kasten. Blijkbaar gaan deze temperaturen, met veel uitvliegende bijen, gepaard met een groot voederverbruik. Sommige kasten waren nog perfect op gewicht, maar andere waren echt zo licht als andere jaren op het einde van februari. Ik heb dan maar alle kasten een pak apifonda opgelegd. Vermoedelijk gaan ze aan dit tempo nog wel een pak opeten vooraleer we aan het voorjaar bezig zijn. Maar weer is me opgevallen dat het de jonge volkjes zijn die het best presteren. Mocht dit bevestigd worden bij de voorjaarscontrole, worden er geen oude volken meer ingewinterd. Ik ga dan  simpelweg wat meer jonge volken opzetten en alleen die nog inwinteren. Het mooie najaarsweer met de late winterkoude, zou wel eens een blijver kunnen worden in ons klimaat. Of we dit te danken hebben aan de klimaatsopwarming of niet, doet niet echt ter zake. Het wordt dan wel belangrijker om voldoende najaarsdrachten te voorzien. We kunnen toch moeilijk beginnen invoeren in augustus en dit volhouden tot oktober of zelfs nog later. Een reden te meer om alleen de beste volken nog in te winteren.