APRIL

Wat plannen we in de maand april?

Huiswerk: *Honingramen wafelen voor honingzolders. 

               *Broedramen wafelen voor vervanging afgelegde ramen

               *Darrenramen klaarmaken

Door het goede weer in maart is alles dit jaar al gebeurd. Het hangt natuurlijk wel af van het weer en dit verschilt  van jaar tot jaar.

 

Standwerk: °Darrenbroedige volken afvegen voor sterk volk. Deze controle is ook reeds gedaan in maart door het goede weer.

                 °Een eerste honingzolder geven bij dracht, met 6 opgewerkte en 6 nieuwe wasramen, de nieuwe wafels aan de buitenkanten. Een krant ertussen is niet nodig. Dit jaar is dit al in maart gebeurd en omdat het zo vroeg was op het jaar, heb ik toch wel een krant gebruikt. 

° Begin april: -Darrenraam geven op 2de plaats links, het uitgehaalde voerraam wegzetten voor de afleggers later. Het darrenraam is niet bedraad en ook geen wasstrip.Wel hangen tussen 2 uitgewerkte ramen. Vermits ik dit jaar heb geprobeerd om een soort van broedbeperking door te voeren, heb ik het darrenraam aan de buitenkant links gehangen. 

°Half april: -Wekelijks controle van darrenraam en uitsnijden verzegeld broed,

                 -Wekelijks zwermcontrole tot begin juli

°Eind April : -Broedraam en voerraam van sterkste volken als broedafleggers naar bevruchtingsstand. ’s Middags in een nieuwe broedbak op volk zetten en ’s avonds wegbrengen met een nieuwe bodem. Dit aanmaken van een broedzuigeling is me vorig jaar goed bevallen en ga ik dit jaar ook weer doorvoeren.

                  -Oude volken splitsen door Segenberger af te zettten naar andere stand. Kempische onderbak controleren op broed en/of doppen en eventueel bij gebrek eraan een raam met eitjes geven van de produktievolken. De ramen uit de onderbakken moeten in elk geval goed worden gecontroleerd en gesorteerd. Slechte ramen smelten, stuifmeelramen bewaren voor de afleggers en broedramen gebruiken om volken te versterken of jonge volkjes te maken. We zullen wel zien hoeveel en wat hier nog mee mogelijk is. Het is de bedoeling om de oude koningin in de segenberger te zetten en van de onderbakken ook weer jonge volkjes op te bouwen.