Resultaat oxaalzuurbehandeling

Vandaag na 3 dagen de varroabodems weer verwijderd. De mijtentelling na behandeling in vergelijking met de natuurlijke mijtenval voor de behandeling, geeft wel een goed idee van de efficiëntie van de behandeling. De produktievolken hadden toen meer dan 5 mijten laten vallen en konden dus een behandeling zeker goed gebruiken. Kast 2 liet nu 95 mijten vallen, kast 3 en 4 elk 150 mijten en kast 5 115 mijten. Deze behandeling is dus zeker nuttig geweest. De grote verrassing bleek echter bij de jonge volkjes. Deze lieten slechts 1 mijt vallen over 3 dagen en zouden dus zonder winterbehandeling moeten verder kunnen. Nu tel ik echter in kast 8 63 mijten, in kast 9 16 stuks, in kast 10 16 en in kast 11 10 mijten. De winterbehandeling is dus ook bij hen zeker werkzaam geweest. Met de helft mijten ten opzichte van de produktiekasten, zouden de jongvolken volgend voorjaar echter al na 3 weken even erg zijn besmet als de oudere volken. Ik concludeer dus dat een behandeling voor de jongvolken even hard nodig is dan voor de oudere volken. De varroaschuiven zijn niet meer teruggeplaatst en de bodem blijft nu open. Begin januari zal ik de dekplaten isoleren met isomoplaten om het beginnend broed dan de noodzakelijke warmte te kunnen geven.