Inwinteringsbehandeling

Vorige week het maandblad van de vlaamse imkersbond gelezen. Omdat de Belgische imkers nog steeds niet weten welke middelen ze mogen inzetten tegen de varroamijt en omdat de situatie onnodig ingewikkeld wordt gemaakt, is er op het moment dat het er echt toe doet, nog veel onwetendheid. Ze zouden zelfs toelaten dat wij, dierenartsen, via het cascadesysteem nu andere middelen voorschrijven. Zelfs amitraz zou nu mogen. Weliswaar onder de volledige verantwoordelijkheid van de dierenarts. Alsof ik mijn nek zou uitsteken voor dit gif. Hoe zou ik kunnen garanderen dat de imker dit produkt op de juiste, voorgeschreven manier gebruikt? Hoe zou ik kunnen garanderen dat het produkt effectief werkt onder omstandigheden die ik niet ken? Hoe kan ik garanderen dat een restant van het voorgeschreven spul volgend jaar toch niet wordt gebruikt onder een aanwezige honingzolder?Ik begin er dus niet aan. Als het voedselagentschap ons geen veilig produkt kan geven, behandel ik niet. De darrenraatmethode moet dan volstaan in de produktievolken. Want het gaat zuiver om produktievolken. Volken die geen honing produceren en imkers die geen honing verkopen mogen dus alles gebruiken, waar ze de hand op kunnen leggen. Mijn afleggers die geen produktievolken zijn, werden behandeld met melkzuur. In de produktievolken is het ganse voorjaar darrenraat gesneden.
Gisteren een telefoontje gekregen van een imker die op zoek was naar Thymovar. Dit is een toegelaten bestrijdingsmiddel voor de zomer tegen de varroamijt. Het middel bevat thymol en is zonder voorschrift verkrijgbaar bij de apotheek. Dit is althans de theorie. Zijn apotheker zei dat hij eerst een voorschrift moest halen. Dat betekent voor de imker extra kosten. Onnodig want ook een dierenarts mag thymovar leveren aan zijn klanten. Ik heb even een bestelling geplaatst bij mijn leverancier en heb spijtig genoeg slechts enkele verpakkingen Thymovar gekregen. Ofwel is de hele voorraad al verkocht ofwel rijst er snel een distributieprobleem als de imkerijsector deze maand massaal Thymovar wil aankopen.
Waar zijn ze hier in België in godsnaam toch mee bezig?
Mijn oplossing: terug naar de korfimkerij. Niet wat de bijenwoning betreft, maar wat de werkmethode betreft. Een volk produceert maar één jaar honing en datzelfde jaar wordt dan alleen behandeld via de darrenraatmethode. Verzegeld darrenbroed wordt telkens uitgesneden om de mijtinfestatie zo laag mogelijk te houden. Zo vroeg mogelijk worden er broedafleggers gemaakt om zo nieuwe produktievolken te creeëren voor het volgende jaar. Door de broedafleggers blijft de koningin in het produktievolk en daalt toch de zwermkans sterk. Door steeds weer broed af te nemen voor broedafleggers en de broedramen te vervangen door nieuwe waswafels, stijgt ook de hygiëne in dit produktievolk. De afleggers kunnen gerust worden behandeld met oxaalzuur of melkzuur in hun broedloze periode in de voorzomer en de winter. In de korfimkerij werd het produktievolk vernietigd om de honing te kunnen oogsten. Door de vele zwermen hadden ze het volgend jaar toch nieuwe produktievolken. De moderne imker in dichtbevolkte gebieden wil echter geen zwermen meer. Door de broedafleggers en de jonge koninginnen in de nieuwe produktievolken is er toch al niet zoveel kans op zwermen.De broedafleggers maken bovendien een compleet nieuwe voorraad wasraten, wat ook de washygiëne ten goede komt. Het enige nadeel is dat de produktievolken, na de honingoogst zullen worden opgeofferd. Welnu, die kunnen nog worden behandeld na de honingafname met thymovar.Blijjkt dit niet voldoende en sterft het volk in de winter, is er echter geen probleem. Er zijn genoeg jonge volkjes ter vervanging en er is geen onwettige behandeling gebeurd van de produktievolken.
Ik weet niet hoe de imkers hier over denken, maar ik ga deze bedrijfsmethode in elk geval proberen toe te passen. Ik kan dan tenminste met de hand op het hart zweren dat mijn honing niet bezoedeld werd met bestrijdingsmiddelen.