Maken van een broedaflegger

Vandaag bij de kastcontroles heb ik me voorbereid op het maken van broedafleggers.

Werkschema broedaflegger

Bijgaand schema had ik de ganse week op mijn kabinet hangen om aan te leren. Ik had 16 ingesmolten broedramen met kunstraat klaar en een darrenbouwraam. Kast 4 had al een vrij zware honingbak. Met zulk weer heb ik hier zeker voorjaarshoning van. Ik heb hier dus 1 broedraam en 1 voederraam van genomen om een broedaflegger te maken. Deze heb ik ook nog twee kunstraten gegeven. Het produktievolk heeft dus zo ook 2 kusntraten gekregen en het darrenraat heb ik uitgesneden. Het lege darrenraam heb ik in de plaats gegeven.

 

varromijt, uitgesneden darrenraat

Op deze foto van het uitgesneden darrenraat is duidelijk een varroamijt te zien. Eigenlijk waren er niet zo veel mijten te vinden in het darrenbroed en is dat wel een goed teken.

 

 

 

 

Zonnewassmelter

Vermits het opgebouwd darrenraat uit maagdelijke was bestaat, heb ik even een zonnewassmelter gefabriceerd om deze kleine hoeveelheden goedkoop te smelten.

 

 

 

 

Van kast 4 heb ik 1 broedraam en 1 voerraam gehaald en uit kast 1 heb ik zelfs 2 broedramen gehaald en een voerraam. De broedkamers heb ik dan op de honingzolders gezet om de jonge bijen de kans te geven gedurende enkele uren naar boven te kruipen en het broed te gaan verzorgen. 

broedzuiger op volk

Dit is een foto van de broedbak me broedzuiger op het volk. Tegen de avond heb ik deze bak op een bodem gezet en een deksel gegeven. Ik heb de 2 broedafleggers dan bij valavond naar de kweekstand bij mijn vader gebracht. Hier kunnen ze nu via redcellen een nieuwe koningin opkweken die me zo volgend jaar een nieuw volk geeft. 

 

 

 

Het resultaat zijn 2 jonge volkjes op de bevruchtingsstand.

230411 024.jpg